Natječaji

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

Status

Zatvoren
15.11.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Teritorijalna suradnja

Raspoloživost sredstava

69.713.000,00 EUR

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska

Sažetak

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je za financiranje strateških projekata u okviru 4 prioritetne osi te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema.

 

Strateške teme:

 1. Plava tehnologija – Inovativne tehnologije za održivost Jadranskog mora.
 2. Prilagodba klimatskim promjenama – Poboljšanje znanja i izrada baza podataka za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama u urbanom obalnom i morskom području.
 3. Rizik od poplave – Razvijene metode i alati koji će se koristiti za upravljanje rizicima od poplava i njihovim utjecajem u Programskom području.
 4. Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi – Jačanje pripremljenosti i sprečavanje opasnosti.
 5. Obalni i kopneni turizam – Pametna specijalizacija i poboljšana kvaliteta u turizmu za zeleni i održivi razvoj mediteranskih otoka i obalnog područja
 6. Morski okoliš – Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i bioraznolikost obalnih, morskih i riječnih voda i ekosustava konsolidirajući održive i inovativne tehnologije i pristupe koji se odnose na integrirani nadzor, sustave modeliranja i obnavljanje.
 7. Ribarstvo i akvakultura – Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturama radi zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru.
 8. Morski otpad – Zajedničke akcije i planovi integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom tokom cijelog njegovog životnog ciklusa
 9. Pomorski promet – Povećanje ekološke održivosti sustava za upravljanje svim operacijama u lukama u programskom području.
 10. Mobilnost putnika – Multimodalna prometna rješenja i usluge za poticanje, potporu i promociju održive mobilnosti putnika.
 11. Nautičke usluge – Male nautičke luke kao pokretač razvoja pomorskog prometa na jadranskom području.

Projekti moraju uključivati minimalno šest projektnih partnera, od kojih najmanje tri iz Italije te tri iz Hrvatske.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice (županije):
u Hrvatskoj: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Karlovačku a u Italiji 25 pokrajina: Teramo, Pescara, Chieti (Abruzzo), Campobasso (Molise), Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Puglia), Venezia, Padova, Rovigo (Veneto), Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Friuli Venezia Giulia), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Emilia Romagna), Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Marche)

Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu.

Alokacija za drugi poziv iznosi 69.713.000,00  eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 01. listopada 2019. do 15. studenoga 2019. do 12:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava SIU 2014-2020., isključivo na engleskom jeziku.
Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na web stranici programa: https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati kontakt točke Zajedničkog tajništva programa u Zadru ili Dubrovniku.

Zajedničko tajništvo organizirati će informativne radionice tijekom trajanja poziva u prekograničnom području.
Informacije o mjestu održavanja radionica biti će objavljene na programskoj stranici.

Informativne radionice

Info radionice na engleskom jeziku održati će se

 • 14. listopada u Veneciji i
 • 17. listopada u Splitu.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X