Natječaji

Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
20.12.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Socijalna uključenost

Turizam

Zaštita okoliša

Zdravlje

Raspoloživost sredstava

≈  26 milijuna eura: 25.966.626,00 eura, od čega je 22.579.675,00 eura iz EU sredstava, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 3.386.951,00 eura

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Program prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Sažetak

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:

1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti

2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika

2.2 Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske učinkovitosti

3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine

3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine

4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području

4.1. Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se ubrzao razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja u Programskom području.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 20. prosinca 2018. u 12h.

Programsko područje:  12 županija u Hrvatskoj (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija), Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina u Bosni i Hercegovini te 10 općina u Crnoj Gori.

Prihvatljivi prijavitelji: 

neprofitna/javna tijela zakonski osnovana radi javnog interesa ili ispunjavanja potreba od općeg interesa: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili lokalna, područna (regionalna) samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna poduzeća, turističke zajednice/organizacije i sl.; organizacije civilnog društva; komore (npr. gospodarske, poljoprivredne, obrtničke, industrijske), klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl.

Alokacija za drugi poziv za sve četiri Prioritetne osi iznosi oko 26 milijuna eura, intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Više informacija možete naći na stranici http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/

Informativne radionice

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo organizirat će 7 informativnih dana:

- 27. rujna 2018. u Bijeljini,
- 28. rujna 2018. u Pleternici,
- 2. listopada 2018. u Nikšiću,
- 4. listopada 2018. u Tivtu,
- 10. listopada 2018. u Solinu,
- 11. listopada 2018.  u Livnu i
- 12. listopada 2018. u Bihaću

kako bi pružili iscrpne informacije i praktične savjete o 2. pozivu na dostavu projektnih prijedloga.

Više informacija možete naći na stranici http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X