Natječaji

ITU – CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra

Status

Zatvoren
15.02.2018.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.2.2.02

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partnerstvo na ovom projektu nije prihvatljivo.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.150.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.
Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

Vrijednost natječaja

33.150.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – 20. srpnja 2018.

Obavještavamo Vas kako je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Centar za mlade i novo urbanističko rješenje za prostor oko centra“, referentna oznaka: KK.06.2.2.02.

Pregled potpisanog ugovora – Centar za mlade.pdf

 

Izmjena dokumentacije Poziva – 16. siječnja 2018. godine
Obavještavamo unaprijed određenog prijavitelja kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra“, referentna oznaka: KK.06.2.2.02, objavljenog dana 27. prosinca 2017., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 16. siječnja 2018. objavilo prvu izmjena Poziva kojom se izmjenjuju pokazatelji Poziva.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8e4ecbfe-bcaa-4ba0-bf41-08a3c0e715be&pozivVersionId=e4726d9b-787b-4863-b4e1-973b6e7f1aeb

 

SAŽETAK POZIVA

„CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra“
postupak izravne dodjele za strateški projekt

1. Cilj Poziva

Cilj Poziva je revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa u ulici S. Radića rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor Centra za mlade kao prostora javno – društvenog i kulturnog sadržaja.

2. Ukupno raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.150.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva.
Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ove izravne dodjele za strateški projekt ne sadrže elemente državnih potpora.

3. Prihvatljivi prijavitelj: Tijelo regionalne i lokalne samouprave (grad Zadar) koji ima pravo korištenja predmetne nekretnina na brownfield lokaciji, a koja se nalazi na urbanom području Zadar na kojem se provodi ITU mehanizam.

4. Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:
• Prostorno planske aktivnosti u vezi s obnovom brownfield lokacija u sklopu ITU područja
– izrada urbanističkog rješenja
• Izrada potrebne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola vezano za aktivnosti obnove brownfield lokacije, izgradnje/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji te prostorno planske aktivnosti
• Obnova brownfield lokacije
• Izgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji
• Aktivnosti pripreme i realizacije projekta
– upravljanja projektom i administracija
– aktivnosti promidžbe i vidljivosti

5. Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi u urbanom području Zadar.

6. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. veljače 2018.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X