Kreativna Europa (Creative Europe)

PRORAČUN PROGRAMA – 1,46 milijardi eura


CILJ

Program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Kako bi se dodatno ojačao kulturni i kreativni sektor u Europi i potaknulo financiranje više kulturnih projekata, unutar programa Kreativna Europa uveden je i financijski instrument – Jamstveni program kulturnog i kreativnog sektora koji iznosi €181 milijun. Program jačanja kapaciteta pomaže financijskom sektoru da bolje razumije potrebe kreativnog sektora i potiče financijske posrednike da postanu aktivniji zajmodavci kreativnim malim i srednjim poduzećima u budućnosti.

Potpora uključuje umjetnike, kulturne profesionalce i organizacije, filmaše, TV, glazbu, interdisciplinarne umjetnosti, baštinu te industriju video igara. Kroz programske natječaje u potprogramu Kultura potiču se mobilnost, međunarodna suradnja, prijevodi europskih literarnih djela, funkcioniranje europskih mreža i europskih platformi. Programska aktivnost MEDIA podupire svjetsku distribuciju s više od 1 000 europskih filmova te pruža podršku profesionalcima u audiovizualnom sektoru u njihovoj međunarodnoj karijeri.

POTPROGRAM KULTURA

Kulturne aktivnosti namijenjene su svim kulturnim i kreativnim sektorima, a podupiru međusektorsku suradnju kulturnih djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti europskih institucija za uključivanje u mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju platformu za razvoj novih talenata te poticanje cirkulacije umjetnika i njihovih djela, ideja i vještina. U Programu mogu sudjelovati sve pravne osobe (javne i privatne) poput ustanova, institucija i organizacija, ali i tijela nacionalne i regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture što uključuje kazališta, knjižnice, muzeje, galerije, izdavačke kuće, obrazovne institucije, istraživačke centre, profesionalna udruženja i sl. U programu sudjeluju sve države članice EU, a pod posebnim uvjetima sudjeluju i države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za EU, članice Europskog gospodarskog prostora (EEA) i države članice Europske politike susjedstva (ENP).

Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost. Potpora se ostvaruje putem natječaja za: Potporu europskim projektima suradnje, Potporu projektima književnih prijevoda, te za Potporu europskim mrežama i Potporu europskim platforma.

Ostale inicijative i aktivnosti u okviru potprograma Kultura:

Nagrada EU za glazbu/European Border Breakers Awards

Nagrada EU za književnost/European Prize for Literature

Nagrada EU za suvremenu arhitekturu/Mies van der Rohe Awards

Nagrada EU za kulturnu baštinu/Europa Nostra Awards

Europska prijestolnica kulture/European Capital of Culture

Nagrada EU za suvremenu arhitekturu/Mies van der Rohe Awards

Nagrada EU za kulturnu baštinu/Europa Nostra Awards

Europska prijestolnica kulture/European Capital of Culture

Oznaka europske baštine/European Heritage Label

POTPROGRAM MEDIA

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

Istim je potprogramom obuhvaćeno i sufinanciranje radionica usavršavanja namijenjenih mladim i već afirmiranim filmskim djelatnicima, novih tehnologija te platformi za isporuku audiovizualnoga sadržaja. Potprogram također sufinancira rad široke europske mreže Deskova Kreativne Europe – Ureda MEDIA, koji predstavljaju savjetodavno tijelo filmašima prilikom ispunjavanja natječajnih prijavnica, odnosno prvi kontakt prilikom dobivanja raznovrsnih dodatnih informacija o samome potprogramu.

Ciljevi Potprograma MEDIA su:

Bivši Program/sadašnji Potprogram MEDIA jedini je fond Europske unije koji je namijenjen razvoju europske audiovizualne industrije.

AKTIVNOSTI

Međusektorske aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima

  1. Dodatne usluge za kulturni i kreativni sektor (davanje jamstava za odgovarajuće financijske posrednike iz država članica koje sudjeluju u programu te pružanje savjeta i procjene rizika stručnih financijskih posrednika).
  2. Transnacionalna politička suradnja (razmjena iskustava i dobrih praksi za nove poslovne modele, učenje na istoj razini-peerlearning, povezivanje kulturnih djelatnika i političkih aktera, studije, testiranje novih i međusektorskih poslovnih pristupa, konferencije, seminari, politički dijalozi, podrška mreži deskova Kreativna Europa).
  3. Kulturne aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima podupirat će međusektorsku suradnju kulturnih djelatnika iz različitih zemalja za sektorske aktivnosti, aktivnosti europskih institucija za uključivanje mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju promotivnu europsku platformu za razvoj novih talenata te poticanje cirkulacije umjetnika i njihovih djela, podršku prevođenju književnih djela, aktivnosti namijenjene postizanju veće vidljivosti bogatstva i raznolikosti europske kulture, aktivnosti za stimulaciju interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja, te europske kulturne nagrade poput nagrade Europski glavni grad kulture, Europska nagrada za kulturnu baštinu i dr.
  4. MEDIA aktivnosti namijenjene svim audiovizualnim sektorima podupirat će razvoj sveobuhvatne ponude novih kulturalnih vještina, razmjenu znanja, davati podršku audiovizualnim operaterima za razvijanje Europskog audiovizualnog sektora s potencijalnom prekograničnom  cirkulacijom te podršku europskoj i međunarodnoj koprodukciji olakšati cirkulaciju europskih filmova u svijetu i u Europi te podržati mrežu europskih kina i njihovu digitalizaciju, predstavljanje i promociju raznolikosti europskih audiovizualnih djela.

POTENCIJALNI KORISNICI

U programu mogu sudjelovati javne i privatne ustanove, institucije i organizacije aktivne u području kulture, uključujući kazališta, knjižnice, muzeje, galerije, izdavačke kuće, obrazovne institucije, istraživačke centre, profesionalna udruženja i sl.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo kulture

dr. sc. Iva Hraste-Sočo, pomoćnica ministra

Kontakt:

Anera Stopfer,

01 4866 285; anera.stopfer@min-kulture.hr

Anja Jelavić

01 4866 334; anja.jelavic@min-kulture.hr

NCP za MEDIA

Hrvatski audiovizualni centar

Kontakt:

Martina Petrovic,

01 46 55 434; martina.petrovic@mediadesk.hr

mob: +385 91 46 55 440

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Kreativna Europa Media

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X