Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti PAMETNE i KREATIVNE INDUSTRIJE Panonske Hrvatske – arhivirano

Ovdje preuzmite:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti Pametne i kreativne industrije Panonske Hrvatske

 

Uputa o prijavi:

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa.

Obrazac se može podnijeti na dva načina:

  1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice (Iskaz interesa – RLV Pametne i kreativne industrije) uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV (Izjava – RLV Pametne i kreativne industrije);
  2. Dostavom ispunjenog i potpisanog obrasca (Obrazac – RLV Pametne i kreativne industrije) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV PAMETNE I KREATIVNE INDUSTRIJE PANONSKE HRVATSKE.

 

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru predmetnog RLV.

 

Pitanja i odgovori:

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja ovog Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Javni poziv za iskaz interesa moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: industrijskatranzicija@mrrfeu.hr.

Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom trajanja Poziva na internetskim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/www.strukturnifondovi.hr svakih 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X