Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – 2022. godina – arhivirano

UVODNA RIJEČ MINISTRICE

Industrija je ključni pokretač društveno-gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija, motor stvaranja radnih mjesta, povećanja izvoza i uvođenja tehnoloških promjena u svim sferama života. Kako bi se omogućila učinkovita industrijska tranzicija prema nišama više dodane vrijednosti, uz provedbu sektorskih javnih politika, potrebno je uložiti dodatne napore u cilju uvođenja strukturnih promjena u regionalna gospodarstva i jačanja konkurentnosti regija.

Kao i u ostatku Europske unije, regionalna gospodarstva u Republici Hrvatskoj trenutno prolaze kroz duboku industrijsku transformaciju koju pokreću zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom bolesti Covid-19,  te digitalna i zelena tranzicija – kao ključne postavke strateškog usmjerenja Europske unije.

Kroz teritorijalno usmjerena ulaganja („place-based investment“) iz fondova Europske unije cilj nam je dati podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji regionalnih gospodarstava, integrirati nove proizvode i usluge u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, razviti tehnologije koje troše manje energije, smanjuju otpad i izbjegavaju zagađenje, te ulagati u ljude i razvoj pametnih vještina potrebnih za tranziciju prema industrijama budućnosti koje će omogućiti održiv, inovativan i otporan rast i razvoj naših regija.

U cilju učinkovite provedbe procesa industrijske tranzicije izrađeni su planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske koji se temelje na dostupnim resursima i potencijalu za njihovo korištenje, identifikaciji konkurentnih prednosti te pametnoj specijalizaciji regionalnoga gospodarstva u nišama više dodane vrijednosti.

Planovi za industrijsku tranziciju će potaknuti strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva, te će predstavljati nadogradnju horizontalnih javnih politika dajući strateški okvir za učinkovito korištenje proračunskih i EU sredstava za industrijsku tranziciju.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupamo mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti definirat će se zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti. Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Stoga, uključite se na vrijeme i postanite dio regionalnih lanaca vrijednosti i su-kreator politika za industrijsku tranziciju!

 

Nataša Tramišak

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

 

Ovdje možete preuzeti:

Sažetak Planova za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

 

Za pristupanje javnom pozivu odaberite regiju:

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X