Intervencijski planovi

Priprema i planiranje provedbe integrirane urbane regeneracije uključuje 3 glavne faze:

1) Izrada intervencijskih planova

– Izrada analize područja (analitička faza planiranja)

– Priprema intervencijskog plana (operativno planiranje)

2)  Provedba intervencijskih planova

3) Evaluacija provedbe intervencijskih planova i eventualno širenje Programa na druga područja.

Intervencijski planovi se trebaju temeljiti na potrebama stanovništva na tom području, pri čemu se posebna pozornost mora posvetiti osiguravanju njihove socijalne uključenosti. Provedba intervencijskih planova doprinijet će smanjenju siromaštva, stvorit će korpus znanja o integriranom pristupu fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj regeneraciji te će doprinijeti izgradnji kapaciteta svih uključenih dionika.

Intervencijski planovi su istovremeno strateški i operativni planski dokumenti koji ukazuju na jasnu viziju i ciljeve razvoja pilot gradova, a istovremeno sadrže strateški usmjeren skup projekata koji integriraju  „infrastrukturne“ aktivnosti sa „soft“ aktivnostima. Intervencijski planovi integriraju različita područja ulaganja (npr. zaštitu okoliša, kulturnu baštinu, promet, poduzetništvo, ruralni razvoj i sl.).

Svako odabrano pilot područje (uz podršku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i tehničke pomoći) izradilo je svoj Intervencijski plan u kojem su definirani projekti koje pilot gradovi planiraju provesti do kraja 2023. godine, a s ciljem fizičke, socijalne i gospodarske regeneracije svog područja.

Projekti iz Intervencijskih planova sufinanciraju se temeljem natječaja (poziva na dostavu projektnih prijedloga) koje u okviru svojih nadležnosti pokreću Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (za infrastrukturne projekte financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (za projekte jačanja ljudskih potencijala iz Europskog socijalnog fonda).

INTERVENCIJSKI PLANOVI

Intervencijski plan Grada Benkovca

Intervencijski plan Grada Belog Manastira i Općine Darda

Intervencijski plan Grada Knina

Intervencijski plan Grada Petrinje

Intervencijski plan Grada Vukovara

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X