Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Pešćenicaa – Žitnjak

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Pešćenicaa – Žitnjak

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Zagreba, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada i time osiguravanje njegove odgovarajuće oporabe ili zbrinjavanja.

Projekt je uključivao izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na području gradske četvrti Peščenica – Žitnjak zajedno s provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti.

Korisnik
Grad Zagreb
Lokacija projekta
Zagreb
EU sredstva
4.419.709,45 HRK
Vrijednost projekta (HRK)
5.360.658,18 HRK
Program
Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
Energija
Istraživanje, razvoj i inovacije
Kultura
Obrazovanje
Poduzetništvo
Promet
Ruralni razvoj
Socijalna uključenost
Turizam
Zapošljavanje
Zaštita okoliša
Zdravlje

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X