Svemirski program Unije

 

Program Unije 2021-2027

Svemirski program Unije  (Union Space Programme)

Proračun programa u EUR:

14,880 milijardi EUR

O programu ukratko:

Svemirski program Unije (2021.-2027.) ima za cilj pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i aktualiziranih te, prema potrebi, sigurnih podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom.

Također, Svemirski program Unije nastoji maksimalno povećati socioekonomske koristi, posebno poticanjem razvoja inovativnih i konkurentnih europskih uspostavnih i primijenjenih sektora (upstream and downstream sectors), uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, čime se omogućuje rast i otvaranje radnih mjesta u Uniji te se promiče najšira moguća prihvaćenost i upotreba podataka, jačanje sigurnosti i zaštite Unije i njezinih država članica te jačanje autonomije Unije. Programom se promiče i uloga Unije kao globalnog aktera u svemirskom sektoru, potiče se međunarodna suradnja, jača europska svemirska diplomacije te se zalaže za načelo reciprociteta i poštenog tržišnog natjecanja. Osim navedenog, uloga Unije u okviru Programa očituje se i kroz jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih izazova te poboljšanje sigurnosti, zaštite i održivosti svih aktivnosti u svemiru koje se odnose na svemirske objekte i širenje svemirskog otpada, uključujući razvoj i uvođenje tehnologija za zbrinjavanje svemirskih letjelica na kraju operativnog životnog vijeka i zbrinjavanje svemirskog otpada.

Uredbom se pojednostavnjuju postojeći EU-ov pravni okvir i sustav upravljanja te se standardizira sigurnosni okvir. Ujedno se poboljšavaju te pod jednim krovom objedinjuju postojeći programi EU-a kao što su Copernicus, Galileo i EGNOS. Programom se uvode i nove sigurnosne komponente, kao što su program pod nazivom „Svijest o situaciji u svemiru” (SSA) ili nova inicijativa pod nazivom „Državne satelitske komunikacije” (GOVSATCOM) za praćenje svemirskih opasnosti i pružanje pristupa sigurnim satelitskim komunikacijama za nacionalna tijela.

Prihvatljive aktivnosti:

Programom se podupire nabava i agregiranje usluga lansiranja za potrebe Programa te, na zahtjev država članica i međunarodnih organizacija, agregiranje za države članice i međunarodne organizacije.

U sinergiji s drugim programima i ne dovodeći u pitanje aktivnosti ESA-e u području pristupa svemiru, Programom se mogu podupirati:

(a) Prilagodbe, uključujući tehnološki razvoj, svemirskih lansirnih sustava koji su potrebni za lansiranje satelita, uključujući alternativne tehnologije i inovativne sustave za pristup svemiru, radi provedbe komponenata Programa;

(b) Prilagodbe zemaljske infrastrukture povezane s pristupom svemiru, uključujući nova postignuća, koje su potrebne za provedbu Programa.

Aktivnosti usmjerene na djelovanja za potporu inovativnom i konkurentnom svemirskom sektoru Unije kao i aktivnosti propisane komponentama Svemirskog programa Unije.

Prihvatljivi korisnici:

Natječaji su otvoreni za subjekte osnovane u državama članicama Europske unije te za zemlje sudionice ili pridružene zemlje u skladu s Financijskom uredbom Unije, Uredbom o Svemirskom programu Unije ili Uredbom o Okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Obzor Europa.

Aktualni natječaji:

Pozivi povezani s područjem svemira komplementarni su s programom Obzor Europa te objavljeni na stranici.

Usluge u okviru Svemirskog programa Unije i njegovih komponenti moguće je pronaći i na poveznici.

https://www.euspa.europa.eu/opportunities/grants

Uredba:

Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU

Godišnji radni program/akcijski plan:

 

Radni program Svemirski program unije

 

Nadležno tijelo EK:

Defence Industry and Space (DG DEFIS)

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (nadležni za Galileo) dok je Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno za Svemirski program Unije

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoje Meštrić

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Anita Šimić, voditeljica Odjela za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika (e-mail: anita.simic@mzo.hr, tel: 01 4594 425)

Doris Jozić, stručna suradnica, Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika (e-mail: doris.jozic@mzo.hr, tel: 01 4594 485)

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X