Program jedinstvenog tržišta

 

Program Unije 2021-2027

Program jedinstvenog tržišta (Single Market Programme)

Proračun programa u EUR:

4,2 milijarde EUR

O programu ukratko:

Programom jedinstvenog tržišta ojačat će se upravljanje jedinstvenim tržištem EU-a te će pridonijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta pomoću mjera koje uključuju bolji nadzor tržišta, potporu građanima i poduzećima pri rješavanju problema te poboljšanu politiku tržišnog natjecanja, jačanju konkurentnosti poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), razvoju djelotvornih europskih normi te međunarodnih normi financijskog i nefinancijskog izvještavanja i revizije, pružanju još veće zaštite potrošačima, održavanju visoke razine sigurnosti hrane kao i izradi i distribuciji visokokvalitetnih statističkih podataka.

Prihvatljive aktivnosti:

Unutarnje tržište, zaštita potrošača, konkurentnost, normizacija, sigurnost hrane, europske statistike.

Prihvatljivi korisnici:

Poduzetnici, tijela državne uprave

Aktualni natječaji:

https://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/grants

Uredba:

Uredba Program jedinstvenog tržišta

Godišnji radni program/akcijski plan:

Radni program za područje statistike: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/14332386/2022-FD-Annex-IV.pdf/0d448db2-e984-5655-5dd4-b319a485f6a6?t=1645118753660

 

Nadležno tijelo EK:

DG GROW 

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, Državni zavod za statistiku

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ministarstvo financija, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za norme

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Nataša Mikuš Žigman, 01/610-6994, natasa.mikuszigman@mingor.hr

Lidija Brković, 01/4806-295, brkovicl@dzs.hr

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Daniel Hinšt, 01/610-9370

daniel.hinst@mingor.hr

Danijela Marković Krstić, 01/610-9744

danijela.markovickrstic@mingor.hr

Alen Botica, 01/610-9762

alen.botica@mingor.hr

Ivana Lohman Janković, 01/644-3857

ivana.lohman@mps.hr

Sandra Gutić, 01/644-3841

sandra.gutic@mps.hr

Sandra Andrlić, 01/610-6336

sandra.andrlic@mps.hr

Mirela Fulir, 01/480-6276

fulirm@dzs.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X