Periklo IV

 

Program Unije 2021-2027

Periklo IV (Pericles IV Programme)

Proračun programa u EUR:

6,193 milijuna EUR

O programu ukratko:

Osnovni cilj programa Pericles IV je spriječiti krivotvorenje novčanica i kovanica i s tim povezane prijevare te očuvati integritet euronovčanica i eurokovanica. Na taj način se jača povjerenje građana i poslovnih subjekata u euronovčanica i eurokovanice, a samim time i povjerenje u gospodarstvo Europske Unije, istovremeno osiguravajući održivosti javnih financija.

Poseban cilj je zaštititi euronovčanice i eurokovanice od krivotvorenja i povezanih prijevara. Navedeno se ostvaruje podržavanjem i dopunom mjera koje poduzimaju države članice i pomaganjem nadležnim nacionalnim tijelima i tijelima Europske Unije u njihovim naporima da razviju među sobom i s Europskom Komisijom blisku i redovitu suradnju i razmjenu najbolje prakse. Prema potrebi i mogućnostima u navedeno se uključuju i treće zemlje i međunarodne organizacije.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Razmjena i širenje informacija kroz organiziranje radionica, sastanaka i seminara, uključujući obuku i razmjenu osoblja nadležnih nacionalnih tijela. Razmjena informacija je usmjerena na:

— najbolje prakse u sprječavanju krivotvorenja i prijevara u vezi s euronovčanicama i eurokovanicama,

— metodologije za praćenje i analizu ekonomskog i financijskog učinka krivotvorina,

— izradu baza podataka i sustava ranog upozorenja,

— korištenje alata za otkrivanje krivotvorenja, uključujući računalne sigurnosne kopije,

— metode istražnih procesa,

— znanstvena istraživanja, uključujući praćenje novih razvoja,

— zaštitu eura izvan Europske Unije,

— istraživačke aktivnosti,

— pružanje posebnih operativnih vještačenja;

2. Tehnička, znanstvena i operativna pomoć, prema potrebi kao dio programa Pericles IV, uključujući posebno:

— svaku odgovarajuću mjeru kojom se uspostavljaju edukativni resursi na razini Europske Unije, kao što su priručnik o zakonodavstvu Unije, informativne brošure, praktični priručnici, rječnici i leksikoni ili baze podataka, posebno u području znanstvene pomoći, tehnološkog nadzora ili aplikacija/softvera,

— relevantne studije s multidisciplinarnom i transnacionalnom dimenzijom, uključujući istraživanja o inovativnim sigurnosnim obilježjima gotovog novca,

— razvoj alata i metoda tehničke podrške za olakšavanje aktivnosti otkrivanja krivotvorenja na razini Europske Unije,

— potpore suradnji u operacijama koje uključuju najmanje dvije zemlje kada takva potpora nije dostupna iz drugih programa institucija i tijela Europske Unije;

3. Nabavu opreme koju će koristiti specijalizirana tijela za borbu protiv krivotvorenja trećih zemalja u svrhu zaštite eura od krivotvorenja.

Prihvatljivi korisnici:

Nadležna nacionalna tijela u području zaštite eura od krivotvorenja kako je definirano u članku 2. (b) Uredbe 1338/2001.

Aktualni natječaji:

Pericles IV Programme – 2021

Natječaj je objavljen na Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP); https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Uredba:

Uredba Periklo

Godišnji radni program/akcijski plan:

 

Radni program Periklo

 

Nadležno tijelo EK:

Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Euro protection and euro cash

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Hrvatska narodna banka

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i analizu kovanog novca

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Ivana Jakir-Bajo, viceguverner, Hrvatska narodna banka
tel: 01/4564-646, e-mail: ivana.jakir-bajo@hnb.hr 

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Petra Poldrugač, direktor, Hrvatska narodna banka

Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca, tel: 01/4564-754, e-mail: petra.poldrugac@hnb.hr

Martina Skenderović Božičević, voditelj Odjela, Hrvatska narodna banka

Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca, Odjel nacionalnog centra za analizu gotovog novca, tel: 01/ 4596-366, e-mail: martina.bozicevic@hnb.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X