Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

 

Program Unije 2021-2027

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (Union Civil Protection Mechanism Programme) 

Proračun programa u EUR:

3.319.480 EUR (VFO 2021. – 2027. + Instrument EU za oporavak)

O programu ukratko:

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu usmjeren je na jačanje suradnje između Unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustava za prevenciju, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Zaštita koja se osigurava Mehanizmom Unije ponajprije obuhvaća zaštitu stanovništva, ali također i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu, od svih vrsta prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uključujući posljedice terorističkog djelovanja, tehnoloških, radioloških ili ekoloških katastrofa, onečišćenja mora, hidrogeološke nestabilnosti i hitnih zdravstvenih situacija, do kojih dolazi unutar ili izvan Unije.

U okviru projekata prevencije i pripravnosti EU olakšava suradnju između 27 država članica EU-a te Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turske. Mogućnosti financiranja dostupne su u okviru godišnjih poziva za podnošenje projektnih prijava kojima se tijelima civilne zaštite i njihovim partnerima pomaže u razvoju mjera za upravljanje rizicima od katastrofa kroz dostupna bespovratna sredstava namijenjena projektima u jednoj zemlji (Track I – Single-Country Grants) i prekograničnoj suradnji (Track II – Cross-Border Grants).

Prihvatljive aktivnosti:

1. Projekti prevencije koji doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća.

2.Projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) koji doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, omogućavanju suradnju među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.

3. Projekti koji doprinose promicanju i jačanju daljnje izgradnje mreže znanja, partnerstva i networkinga u okviru mreže znanja MUCZ-a u sklopu koje se financiraju i terenske vježbe civilne zaštite

Prihvatljivi korisnici:

Pravne osobe koje podliježu privatnom ili javnom pravu.

Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici:

– tijela državne uprave,

– tijela lokalne i područne (regionalna) samouprave,

– sveučilišta,

– međunarodne organizacije,

– nevladine udruge i

– komercijalne tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo

– ostali dionici u sustavu civilne zaštite.

Aktualni natječaji:

ECPP adaptation grants 2021

Single Country Grants for Disaster Risk Management (Track 1)

Uredba:

UREDBA (EU) 2021/836 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 0d 20. svibnja 2021. o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

Odluka (EU) 2019/420 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. ožujka 2019. o izmjeni Odluke br. 1313/2013 o Mehanizmu unije za civilnu zaštitu

Godišnji radni program/akcijski plan:

UCPM 2021 Annual Work Programme

Annex to the 2021 Annual Work Programme

Annex to the Multi-Annual Work Programme 2021 – 2023

Nadležno tijelo EK:

Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO)

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

 /

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Državna tajnica, Terezija Gras, terezija.gras@mup.hr; 01/6122-273

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Monika Brač Jugović, mbrac@mup.hr; 01/6122-561

Katarina Čop, kcop@mup.hr; 01/6122-561

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X