LIFE

 

Program Unije 2021-2027

LIFE (LIFE Programme)

Proračun programa u EUR:

5.432 milijarde EUR

O programu ukratko:

Program LIFE je centralizirani program Europske unije u potpunosti posvećen politikama zaštite okoliša, očuvanju prirode te klimatskim aktivnostima.

Projekti odobreni u sklopu Programa LIFE imaju za cilj razvijati, demonstrirati i promicati inovativne tehnike, metode i pristupe za ostvarenje ciljeva koji se mogu reproducirati i nadograditi.

Prihvatljive aktivnosti:

Projekti vezani za zaštitu okoliša (potprogrami Priroda i bioraznolikost, Kružno gospodarstvo i kvaliteta života) te projekti vezani za djelovanje u području klime (potprogrami Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena, Prijelaz na čistu energiju).

Vrste projekata koje se sufinanciraju:

1) Strateški projekti za prirodu (SNAP) kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;

2) Strateški integrirani projekti (SIP) kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije uz promicanje koordinacije s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije;

3) Projekti tehničke pomoći (TA) kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u drugim vrstama projekata, kao i njihova priprema i priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije te druge mjere za širu primjenu ili reproduciranje rezultata ranijih LIFE projekata;

4) Projekti standardnih djelovanja (SAP) za ostvarenje specifičnih ciljeva Programa LIFE.

Naglasak pri bodovanju projekata je na tehničkoj i financijskoj usklađenosti i kvaliteti, ostvarivanju višestrukih ciljeva iz svog prioritetnog područja, sinergijama i integraciji, inovativnosti i efikasnosti metoda, prenosivosti i mogućnosti njihove primjene u drugim područjima uz potporu u primjerima dobre prakse.

Prihvatljivi korisnici:

Javne i privatne ustanove, nevladine organizacije.

Aktualni natječaji:

LIFE-2021-CET-EUCF – Europski gradski objekt Rok za prijavu: 3. ožujka 2022.

Uredba:

Uredba (EU) 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013

Godišnji radni program/akcijski plan:

Multiannual work programme for the implementation of the LIFE Programme for the years 2021-2024

Nadležno tijelo EK:

CINEA

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

 /

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Marko Markić (ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove) marko.markic@mingor.hr;

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Nikolina Petković Gregorić (Nacionalna kontakt točka) nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr;

LIFEPRogramHrvatska

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X