EU za zdravlje

 

Program Unije 2021-2027

EU za zdravlje (EU4Health Programme)

Proračun programa u EUR:

5,3 milijardi eura

O programu ukratko:

Program „EU za zdravlje” je odgovor EU-a na utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje te zdravstvene sustave u Europi.

U okviru tog programa, Europska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi u svim politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ slijedeći ciljeve:

·        poboljšanje i poticanje zdravlja u Uniji kako bi se smanjilo opterećenje izazvano zaraznim i nezaraznim bolestima, podupiranjem promidžbe zdravlja i prevencije bolesti, smanjenjem zdravstvenih nejednakosti, poticanjem zdravog načina života i promicanjem pristupa zdravstvenoj skrbi;

·        zaštita ljudi u Uniji od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju i jačanje sposobnosti reagiranja zdravstvenih sustava i koordinacije među državama članicama radi suočavanja s ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju;

·        poboljšanje dostupnosti, pristupačnosti i cjenovne pristupačnosti u Uniji lijekova i medicinskih proizvoda te proizvoda potrebnih tijekom krize i podupiranje inovacija u vezi s takvim proizvodima;

·        jačanje zdravstvenih sustava poboljšanjem njihove otpornosti i resursne učinkovitosti podupiranjem integriranog i koordiniranog rada među državama članicama, promicanjem provedbe najboljih praksi i promicanje razmjene podataka, jačanjem radne snage u zdravstvu, borbom protiv posljedica demografskih izazova i napretkom u pogledu digitalne transformacije.

Program „EU za zdravlje” otvorit će put prema Europskoj zdravstvenoj uniji ulaganjima u hitne zdravstvene prioritete: odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 i jačanje otpornosti EU-a na prekogranične zdravstvene prijetnje, Europski plan za borbu protiv raka i Farmaceutska strategija za Europu. Bit će pojačana i druga područja kao što su digitalizacija zdravstvenih sustava, smanjenje broja infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i poboljšanje stope procijepljenosti. Unija će proširiti uspješne inicijative kao što su europske referentne mreže za rijetke bolesti i nastaviti s međunarodnom suradnjom usmjerenom na globalne prijetnje zdravlju i zdravstvene izazove.

Program „EU za zdravlje” provodit će se putem godišnjih programa rada. Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija. Pritom će borba protiv raka biti u fokusu u sva četiri tematska područja.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su djelovanje u okviru promicanja zdravlja i prevencije bolesti, nabava kojom se dopunjuje stvaranje nacionalnih zaliha ključnih proizvoda potrebnih tijekom krize na razini Unije, podupiranje globalnih obveza i zdravstvenih inicijativa te tehnička i administrativna pomoć za provedbu programa u okviru ciljeva:

1.     Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji

o    sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja

o    međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja

2.     Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju

o    prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju

o    dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize

o    uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja

3.     Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

o    osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

4.     Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa

o    jačanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite

o    poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi

o    razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza

o    integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava.

 

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici za financiranje će biti pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Aktualni natječaji:

Objavljeno je 5 poziva na dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoreni za prijavu od 29. srpnja do 15. rujna:

  1. Action grants on substances of human origin (SoHo) – Increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis
  2. Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer
  3. Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes
  4. Action grants for inter-speciality cancer training programme
  5. Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors

Uredba: 

Program „EU za zdravlje” je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522

Godišnji radni program/akcijski plan:

Usvojen je Program rada za 2021. godinu u iznosu od 313 milijuna eura.

Nadležno tijelo EK:

Program će provoditi Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA)

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo zdravstva

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Načelnica Sektora

Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode,  javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Ministarstvo Zdravstva, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu

Kontakt:

tel: 01/4607-531

e-mail: dunja.skoko-poljak@miz.hr

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Bojana Raičković, mag. psych., Voditeljica odjela

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Odjel za programe i projekte

Kontakt:

tel: 01/4863-270

e-mail: bojana.raickovic@hzjz.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X