EU snage solidarnosti

 

Program Unije 2021-2027

Europske snage solidarnosti (European Solidarity Corps Programme)

Proračun programa u EUR:

1.009 milijardi EUR

O programu ukratko:

Europske snage solidarnosti program su EU-a za  financiranje namijenjen mladima koji se žele uključiti u aktivnosti solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire

Prihvatljive aktivnosti:

Volontiranje, Projekti solidarnosti

Prihvatljivi korisnici:

Sve vrste organizacija/pravnih osoba koje imaju poslovni nastan u zemlji sudionici programa; neformalne skupine mladih

Aktualni natječaji:

Natječaj s pripadajućim rokovima za program Europske snage solidarnosti 2022.

Uredba: 

EUR-Lex – 32021R0888 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Godišnji radni program/akcijski plan: 

Annual Work Programme 2022

https://europa.eu/youth/sites/default/files/c2021_7860_of_08_11_2021.

Nadležno tijelo EK:

Europska komisija, službene stranice (europa.eu)

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) https://demografijaimladi.gov.hr/ za područje mladih

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) https://www.ampeu.hr/  Nacionalna agencija/provedbeno tijelo

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

/

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

SDUDM – državna tajnica: Željka Josić, dr.med., +385 1 555 7111, sdudm@demografijaimladi.hr

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

AMPEU – ravnateljica: Antonija Gladović, mr.sc., 385 1 5556 498; info@ampeu.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X