Carina

 

Program Unije 2021-2027

Carina (Customs Programme)

Proračun programa u EUR:

950 milijuna EUR-a

O programu ukratko:

Ovaj program podržava bitnu suradnju između carinskih tijela diljem Europske unije i štiti financijske i gospodarske interese EU-a i njegovih članica. Omogućuje zajednički razvoj i rad velikih, paneuropskih carinskih IT sustava i uspostavljanja mreža na području EU, putem zajedničkih sastanaka, obuke, razmjene iskustava i radnih posjeta.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su poboljšanje kapaciteta carinskih administracija kako bi bile u mogućnosti pratiti povećanje i razvoj novih oblika trgovine; podrška carinskim upravama u organizaciji zajedničkih treninga; poboljšanje sustava upravljanja rizicima u svrhu zaštite financijskih interesa EU i mogućnosti odgovaranja na prekogranični kriminal i sigurnosne prijetnje, sastanci, radionice, obuke i razmjene službenika.

Prihvatljivi korisnici:

Carinske uprave država članica EU

Aktualni natječaji:

CUST-2021-CA-GRANT – CUST-2021-CA-IBA (draft)

Uredba:

REGULATION (EU) 2021/444

Godišnji radni program/akcijski plan:

 /

Nadležno tijelo EK:

TAXATION AND CUSTOMS UNION

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA RH

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ministarstvo financija – Carinska uprava

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave Ministarstva financija

mario.demirovic@carina.hr; 01/6211-380

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

Miroslav Lučić, koordinator

miroslav.lucic@carina.hr; 01/6211-422

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X