Zdravlje za rast (Health for Growth) – Treći višegodišnji program djelovanja EU na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020.

PRORAČUN PROGRAMA – 449 milijuna eura


CILJEVI

Program Zdravlje za rast treća je akcija koja financira ciljeve zdravstvene strategije EU. Cilj ovog programa je rad s državama članicama za poticanje inovacija u zdravstvu i povećanje održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanje zdravlja građana EU te zaštita od prekograničnih zdravstvenih prijetnji.

Opći ciljevi Programa su nadopuniti, podupirati i povećati vrijednost politika država članica za poboljšanje zdravlja građana Unije te smanjiti nejednakosti u području zdravlja promicanjem zdravlja, poticanjem inovacija u zdravstvu, povećanjem održivosti zdravstvenih sustava i zaštitom građana Unije od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju.

Program će unaprijediti ciljeve Europa 2020 strategije poticanjem zdravlja kao neophodnog uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast. Nadovezujući se na postignuća iz prijašnjih zdravstvenih programa, novi program usmjeren je na ključne ciljeve i prioritete u kojem Europa može pružiti dodanu vrijednost nastojanjima država članica.

Program će omogućiti jačanje djelovanja u cilju promicanja zdravlja i sprečavanja bolesti, bolju pripremljenost u cilju zaštite građana u hitnim zdravstvenim slučajevima i koordinaciju aktivnosti za njihovo rješavanje na europskoj razini, povećanje udjela inovacija u području zdravstva i poboljšani pristup medicinskoj stručnosti i informacijama, te poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu
  2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane
  3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
  4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji

 

AKTIVNOSTI

  1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu kroz promicanje prekogranične suradnje, promoviranje zdravstvenih inovacija i e-zdravstva, podrška zdravstvenim radnicima kroz promociju strategije učinkovitog zapošljavanja i zadržavanja radnika, osiguranje stručne pomoći za države članice kojima je potrebna reforma zdravstva.
  2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane kroz potporu i akreditaciju Europske mreže izvrsnosti, jačanje suradnje za sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene zaštite, povećanje dostupnosti informacija pacijentima, razmjena najboljih praksi, pojačavanje oprezne uporabe antimikrobnih lijekova u humanoj medicini i smanjivanje praksi koje povećavaju antimikrobnu otpornost, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.
  3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti  kroz razmjenu primjera dobrih praksi o ključnim zdravstvenim pitanjima, potpora prevenciji kroničnih bolesti, aktivnosti koje doprinose zakonodavnim ciljevima EU u području korištenja duhanskih proizvoda.
  4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji kroz jačanje spremnosti i odgovora na ozbiljne prekogranične zdravstvene rizike, poboljšanje sposobnosti procjene rizika i mapiranje postojećih procjena, izgradnja kapaciteta za podršku zdravstvenim prijetnjama u državama članicama.

 

POTENCIJALNI KORISNICI

Tijela javne vlasti, tijela u javnom sektoru, posebice za istraživanje i zdravstvene ustanove, sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja. Samo u određenim natječajima prijavitelji mogu biti pravne osobe koje su nevladine i neprofitne organizacije koje rade u području javnog zdravstva te su aktivne na razini Unije.

 

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo zdravstva

prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik

Kontakt:

Dunja Skoko Poljak

01 4607 531; dunja.skoko-poljak@miz.hr

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

Ravnatelj, doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.

Kontakt:

NCP – Martina Jelinić

01 4863 270; martina.jelinic@hzjz.hr

 

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Ravnatelj, mr.sc. Saša Medaković

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Ministarstvo zdravstva

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X