Savjetovanje o dokumentaciji poziva na dostavu projektnih prijedloga

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena“ (1.4.2019.-28.4.2019)

E-savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (14.3.2019.-15.4.2019)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) (20.02.2019. – 20.03.2019.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ (26.02.2019. – 12.03.2019.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme  Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“ (07.12.2018. – 31.12.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o financijskim instrumentima „ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ (29.11.2018. – 15.12.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ (31.10.2018. – 01.12.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”  (09.07.2018. – 08.08.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“
(07.06.2018. – 07.07.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“
(15.06.2018. – 05.07.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav start-up inkubatora na području urbane aglomeracije Rijeka“ (ITU mehanizam)
(03.09.2018. – 17.09.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programi edukacije za poduzetnike početnike za urbano područje Slavonski Brod“ (ITU mehanizam)
(04.09.2018. – 19.09.2018.)

E-savjetovanje s javnošću o Nacrtu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetničko potpornih institucija urbane aglomeracije Split”
(10.09.2018. – 26.09.2018.)

E-savjetovanje s javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga “Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula” (ITU mehanizam)
(17.09.2018. – 02.10.2018.)

E-savjetovanje s javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2”
(26.09.2018. – 10.10.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme  Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza
(23.05.2018. – 07.06.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme  Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

(18.05.2018. – 04.06.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme  Poziva na dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“ 

(18.05.2018. – 04.06.2018.)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Certifikacijom proizvoda do tržišta” KK.03.2.1.12
(18.04.2018.-02.05.2018.)

Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija brownfield lokacija“ (UP Zagreb, 6e2)
(5.4.2018.-22.4.2018.)

Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izradu studijsko – projektne dokumentacije namijenjene pripremi projekata CGO-a Zagreb, Orlovnjak i Šagulje
(27.3.2018.-11.4.2018.)

Savjetovanje s javnošću o nacrtu uputa za prijavitelje Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split” u okviru Specifičnog cilja 7II2: POvećanje broja putnika u javnom prijevozu
(30.3.2018.-13.4.2018.)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”
(28.02.2018. – 19.03.2018.)

Javno savjetovanje o Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)
(30.01.2018.-28.02.2018.)

E-savjetovanje na Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom” 
(5.1.2018.-31.1.2018)

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Znakovi kvalitete”
(28.12.2017.-22.01.2018.)

E – savjetovanje o Uputama za prijavitelje za otvoreni poziv „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“
(7.12.2017-7.1.2018.)

Savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“
(26.10.2017.-16.11.2017.)

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“
(27.10.2017.-11.11.2017.)

E- savjetovanje o Uputama za prijavitelje za otvoreni poziv „Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu“
(27.10.2017-20.11.2017.)

E- savjetovanje o Uputama za prijavitelje za otvoreni poziv „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“
(27.10.2017-20.11.2017.)

E- savjetovanje o Uputama za prijavitelje za otvoreni poziv „Razvoj poduzetništva u gradu Kninu“
(27.10.2017-20.11.2017.)

E- savjetovanje o Uputama za prijavitelje za otvoreni poziv „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“
(27.10.2017-20.11.2017.)

E-savjetovanje za poziv na dostavu projektnih prijedloga “Certifikatom do tržišta”
(08.12.2016.-08.01.2017.)

E-savjetovanje o Uputama za prijavitelje za javni poziv ” Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”
(02.12.2016.-27.12.2016.)

E-savjetovanje za poziv na dostavu projektnih prijedloga “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova”
(16.11.2016.-1.12.2016.)

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“
(07.10.2016.-21.10.2016.)

E-savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“
(28.09.2016.-12.10.2016.)

E-savjetovanje za Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“
(20.09.2016.-04.10.2016.)

E-savjetovanje za Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
(29.08.2016.-13.09.2016.)

Savjetovanje “Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu”
(22.07.2016.-20.08.2016.)

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+ 
(13.07.2016.-13.08.2016.)

Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga faza III“
(01.07.2016.-18.07.2016.)

Javno savjetovanje s ciljem pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
(27.06.2016.-12.07.2016.)

Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje društvenog poduzetništva“
(29.04.2016.-13.05.2016. )

Savjetovanje o Uputama za prijavitelje za javni poziv  ” Razvoj poslovne infrastrukture”
(25.03.2016.-15.04.2016.)

Poziv na javno savjetovanje putem mrežnih stranica o nacrtu sažetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva” (OP FEAD)
Poveznica na e-Savjetovanjehttps://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3047
(06.04.2016.-22.04.2016.)

Poziv na javno savjetovanje putem mrežnih stranica o nacrtu sažetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga ”Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći” (OP FEAD)
Poveznica na e-Savjetovanjehttps://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3045
(06.04.2016.-22.04.2016.)

UPUTE ZA PRIJAVITELJE – ” INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP”
(29.12.2015.-20.01.2016.)

Javno savjetovanje na nacrt javnog poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija
(23.07.2015.-21.08.2015.)

Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“
(16.07.2015.-31.07.2015.)

Savjetovanje vezano za Upute za prijavitelje ‘’Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela’’ 
(01.06.2015.-25.06.2015.)

Javno savjetovanje s ciljem pripreme Poziva ‘Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ 
(03.06.2015.-18.06.2015.)

Savjetovanje o natječaju “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”

(24.04.2015.-15.05.2015.)

Javno savjetovanje o pilot projektu “Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

(28.04.2015.-13.05.2015.)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja’
(23.03.2015.-07.04.2015.)

Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu
(30.12.2014.-22.01.2015.)

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju
(30.12.2014.-22.01.2015.)


[/accordians_v3]

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X