Sanacija odlagališta neopasnog otpada Trebež – Samobor

Published - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Pored očuvanja okoliša i zatvaranja odlagališta koje nije aktivno, ono što projekt čini uspješnim jest da su izbjegnuti su troškovi tretiranja procjednih voda kao i emisije stakleničkih plinova, povećan je kapacitet vodocrpilišta, očuvan je krajobraz te je povećana vrijednost nekretnina

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Projekt je pridonio ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih neusklađenih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenja otpadom.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Da, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Grad Samobor

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Grad Samobor

Datum početka i završetka provedbe projekta:  1. listopada 2014. – 30.rujna 2016.

Ukupna vrijednost projekta: 99.192,872,00 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 81.330.975 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je eliminacija negativnih učinaka nekontroliranog odlaganja otpada na odlagalištu, fizička izolacija onečišćene podzemne vode ispod samog tijela odlagališta od podzemne vode u okolišu, smanjenje rizika uzrokovanih otpadom, posebice rizika onečišćenja površinskih i podzemnih voda, zraka i tla, kao i rizike za ljudsko zdravlje kao i zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Realizacijom projekta prekrivano je i zatvarano odlagalište, izgrađeni su prateći sustavi: otplinjavanje, odvodnja oborinskih voda, hidrantska mreža, interne prometnice, hortikulturalno uređenje, izvedeni su dijafragme oko odlagališta i crpni sustav za vode unutar dijafragme, uz zbrinjavanje vode iz crpljenog sustava, te je izvedena laguna.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X