Panonski drvni centar kompetencija

Published - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projekt je uspješan primjer suradnje znanstvenika, industrije i lokalne zajednice, a sve u svrhu unaprjeđenja poslovanja i postizanja što boljih rezultata te unaprjeđenja gospodarske situacije Virovitičko-podravske županije, cijele Hrvatske, ali i šire regije.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Panonski drvni centar kompetencija je jedini centar za razvoj drvne industrije u Hrvatskoj koji pruža usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvno-prerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji, u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije. Uz istraživanje i razvoj proizvoda od drva i prateće industrije, Panonski drvni centar kompetencija obavlja i usluge transfera tehnologije prema malim i srednjim poduzetnicima te usluge izrade prototipa inovativnih proizvoda od drva, uslugu dizajna proizvoda, dizajna pakiranja za proizvode od drva i proizvode pratećih industrija, zatim usluge poslovnog savjetovanja i kreiranja robnih marki.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Virovitičko- podravska županija

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Virovitičko-podravska županija

Partneri: VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković.

Datum početka i završetka provedbe projekta: 30.9.2014. – 29.9.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 44.701.237,17 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 44.245.284,55 HRK

Cilj projekta:

Ciljevi projekta bili su razviti infrastrukturu i usluge za pružanje potpore drvno-prerađivačkim tvrtkama u razvoju i uvođenje naprednih tehnologija i vještina, novih proizvoda i usluga te podizanje kvalitete proizvoda i optimizacija procesa u drvnoj industriji kao i promovirati primjenu novih vještina i znanja u drvno-prerađivačkom sektoru s ciljem stvaranja nove vrijednosti.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Projektom je uspostavljen Panonski drvni centar kompetencija i osnovana nova tvrtka za upravljanje Centrom sa upravljačkim osobljem koje je kroz projekt unaprijedilo svoja znanja i vještine. Izrađen je detaljni program usluga centra kojima se doprinosi održivosti i razvoju drvno-prerađivačkog sektora, povećanju konkurentnosti proizvođača, proširivanju i otvaranju novih radnih mjesta i uravnoteženom regionalnom razvoju. Opremljen je suvremeni laboratorija za istraživanje, razvoj, testiranje i izradu prototipa.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X