Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

Published - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Obnovljeni prostori Kneževe palače primjer su revitalizacije kulturnoga dobra prilagođenog potrebama današnjeg korisnika kulturne ponude i interpretacije kulturne baštine na originalan način. Kneževa palača danas može ugostiti tehnički najzahtjevnije svjetske izložbe i koncerte klasične glazbe što Gradu Zadru i Zadarskoj županiji otvara niz mogućnosti u podizanju razine kulturne ponude i stvaranju novih kulturnih sadržaja.

Projekt je riješio dugoročne potrebe Grada Zadra, Zadarske županije te institucija u kulturi turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podigla konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postao je novi društveni, kulturni i turistički centar grada. Projektom su se ojačali kapaciteti ključnih predstavnika sektora kulture i turizma za upravljanje kulturno-turističkom destinacijom, te se Kneževa palača kroz novi vizualni identitet i marketinški plan tržišno pozicionirala kao originalni i jedinstveni kulturno društveni centar Jadrana. Uređenjem i stavljanjem u funkciju Kneževe palače ostvarile su se pretpostavke za dugoročni razvoj grada Zadra i Zadarske županije kao kulturno turističke destinacije.

Obnovljena Kneževa palača veliki je korak u izgradnji imidža Grada Zadra kao grada kulture i grada iznimne kulturne baštine, što se potvrđuje već u prvoj godini funkcioniranja Kneževe palače, kada je u sklopu tradicionalne nacionalne turističke manifestacije Dani hrvatskog turizma Kneževoj palači dodijeljena prva nagrada za najbolje od najboljih u turizmu, u kategoriji kulturno turističke atrakcije godine.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Novo uređeni “kulturni centar” povećao je broj zaposlenih u kulturi i turizmu, doprinio povećanju broja dolazaka u pred i pod sezoni, te omogućio da se bogata kulturna baština komercijalizira i predstavi javnosti i turistima na atraktivan način. Turističkom valorizacijom Kneževe palače stvorio se preduvjet za cjelogodišnju ponudu originalnog i autohtonog kulturno turističkog proizvoda. Uključenost znanstvene zajednice omogućila je dugoročno stvaranje novi obučenih kadrova u kulturnom turizmu, što je preduvjet razvoja destinacije. Dodatnu korist od novo izgrađene infrastrukture imaju poduzetnici jer se povećanjem broja dolazaka u pred i pod sezoni povećava potražnja autohtonih turističkih proizvoda, sadržaja, usluga i sl. Obnovljena Kneževa palača prepoznata je kao suvremeni „kulturni centar“ nacionalne razine. Realizacijom projekta grad Zadar je dobio vrhunski i najsuvremenije opremljeni gradski kulturni kompleks koji može iznjedriti izložbe uglednih svjetskih umjetnika, te koncerte i produkcije najuglednijih svjetskih glazbenika. Najveća važnost obnovljene Kneževe palače za kulturni i društveni život grada leži u tome što je Kneževa postala prostor svakodnevnih kulturnih događanja i priredbi koji obogaćuje kulturnu ponudu grada i županije, te je duboko utkan u život Zadra i stanovnika Zadarske županije.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Da, Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Lokacija provedbe projekta: Grad Zadar

Nositelj/partneri na projektu:

Niositelj: Grad Zadar

Partneri: Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra, Sveučilište u Zadru, Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Datum početka i završetka provedbe projekta: 1.10.2014. – 1.12.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 44.000.000,00 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 35.679.090,57 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je razvoj i unaprjeđenje kulturno-turističke infrastrukture grada Zadra kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Aktivnosti projekta bile su:

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X