ECO FOOD TURA

Published - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Najvažniji uspjeh projekta ECO FOOD_TURA je činjenica da se projekt održao i po završetku provedbe, što se očituje u nastavku suradnje među projektnim partnerima kroz ABIEC centre (Agrobiznis informacijsko-edukacijske centre) i kroz razvoj novih projektnih prijedloga.

Kvaliteta i značaj projekta ECO FOOD_TURA prepoznati su još tijekom provedbe te je 10. lipnja 2016. godine projekt prikazan kao primjer dobre prakse na svečanom potpisivanju Ugovora o suradnji između FIBL-a, istraživačkog instituta za ekološku poljoprivredu iz Švicarske, Poljoprivrednog fakulteta i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ugovor o suradnji je sklopljen s ciljem unapređenja ekološke poljoprivrede na području Slavonije i Baranje.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Uspostavljena je podržavajuća platforma za razvoj agrobiznisa – uspostavljeni su ABIEC (Agro-biznis inovacijsko edukacijski centar) centri (sa sjedištem u Drenovcima (RH) i u Tesliću (BiH) čiji članovi

su predstavnici svih projektnih partnera koji su zainteresiranim poljoprivrednicima na raspolaganju svakodnevno te im pružaju usluge neovisno o završetku provedbe projekta. U okviru ABIEC centara su opremljena su 2 uredsko-edukacijska prostora , podignuti su testni nasadi ljekovitog i začinskog bilja na 20.000 m2, nabavljena je oprema za preradu: 2 destilatora za vodeno-parnu destilaciju ljekovitog bilja (1 u RH i 1 u BiH), 2 sušare (1 u RH i 1 u BiH) te 1 mala proizvodna linija za preradu i pakiranje ljekovitog bilja, koju čine mlin i dozator (RH), poboljšani su kapaciteti ciljnih grupa kroz edukacije i sudjelovanje na lokalnim i međunarodnim sajmovima. Provedbom projekta su otvorena 2 nova radna mjesta, osnovano je 7 novih pravnih subjekata u sektoru agrobiznisa, proizveden je 21 novi proizvod , broj kooperanata OPG-a, zadruga, malih i srednjih poduzeća i obrta na projektnom prekograničnom području povećan za 47,18%, pruženo je 205 usluga korisnicima ABIEC centara. Identificirano je postojeće stanje i razvojne mogućnosti eko-proizvodnje u prekograničnom području sa fokusom na proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja. Osnovana je udruga ECO FOOD-TURA u cilju interesnog okupljanja pravnih osoba i građana uključenih u područje održive poljoprivredne proizvodnje te prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda. Sklopljeni su sporazumi o suradnji između novoosnovane udruge ECO FOOD TURA, AgroMAP mreže iz BiH te mreže uzgajivača i prerađivača ljekovitog i začinskog bilja Sisačko-moslovačke županije i sporazum između novoosnovane udruge ECO FOOD_TURA, Agroinkubatora Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče iz BiH i Centra za organsku proizvodnju Selenča iz Srbije.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: /

Lokacija provedbe projekta: Vukovarsko-srijemska županija, Općina Drenovci i Grad Vinkovci (Hrvatska), Zeničko-dobojski kanton, Općina Žepče i Općina Teslić (BiH)

Nositelj/partneri na projektu:

U Hrvatskoj: Nositelj –  Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Općina Drenovci, Poljoprivredni fakultet Osijek, OŠ Ivan Meštrović Drenovci

U BiH: Nositelj – Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Partner –  Općina Teslić

Datum početka i završetka provedbe projekta: 18.12.2014. – 17. 12.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 397.645,94 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: RH: 143.235,82 EUR, BIH: 187.668,55 EUR

Cilj projekta:

Ciljevi projekta bili su razvoj malih i srednjih poduzeća, zadruga i udruga iz sektora agrobiznisa s posebnim naglaskom na eko prihvatljivu proizvodnju uspostavom centara za pružanje usluga i pokretanjem novih poslovnih aktivnosti kao i razvoj zajedničkog prekograničnog gospodarskog područja kroz umrežavanje, razmjenu iskustava i razvoj novih proizvoda.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X