DEFISHGEAR- Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region

Published - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projekt se bavio problemom otpada u moru i u konačnici je rezultirao strateškom procjenom stanja otpada u moru na regionalnoj razini (Jadranska regija). Budući da otpad u moru ne poznaje granice, predstavlja stalan problem koji se širi izvan granica izvora onečišćenja. Aktivnosti projekta DeFishGear provodio je multidisciplinarni tim uključujući akademsku zajednicu, istraživačke institute, nacionalne i lokalne vlasti i nevladine udruge iz svih sedam država koje okružuju Jadransko more, jačanjem suradnje i poticanjem zajedničkih i usklađenih aktivnosti za Jadran bez otpada.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

U okviru projekta urađena je prva procjena onečišćenja Jadranskog mora na temelju podataka u pilot područjima. Uspostavljena je suradnja s ribarima i ribarskim zadrugama (Tribunj i Vira na otoku Hvaru) te je „fishing for litter“, tj. „ribarenje za otpadom“ prihvaćeno kao primjer dobre prakse koju provode ribari. Postavljeni su kontejneri za odlaganje otpada iz mora prikupljenog u okviru aktivnosti „fishing for litter“/“ribarenje za otpadom“ na otoku Hvalu u uvali Vira te u Tribunju.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Splitsko- dalmatinska županija (U projektu sudjeluje ukupno 16 projektnih partnera iz 7 zemalja. Partneri iz Hrvatske su: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split).

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelji:

 1. Nacionalni kemijski institut, Ljubljana, Slovenija – vodeći partner
 2. Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Split, Hrvatska – projektni partner (RH)
 3. Talijanski nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Chioggia (IT)
 4. Ca’ Foscari Sveučilište u Veneciji (IT)
 5. Mediteranski konzorcij, Rim (IT)
 6. Regionalna agencija za zaštitu okoliša u regiji Emilia-Romagna, Cesenatico (IT)
 7. Institut za vode republike Slovenije, Ljubljana (SLO)
 8. Sveučilište u Novoj Gorici, Laboratorij za istraživanje okoliša, Nova Gorica (SLO)
 9. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Hrvatska – projektni partner (RH)
 10. Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu (BiH)
 11. Institut za biologiju mora, Sveučilište u Crnoj Gori, Kotor (MNE)
 12. Poljoprivredno sveučilište u Tirani, Laboratorij za ribarstvo i vodu, Tirana (AL)
 13. Regionalna agencija za razvoj, Lezha (AL)
 14. Mediteranski informacijski ured za okoliš, kulturu i održivi razvoj, Atena (GR)
 15. Helenski centar za istraživanje mora (uz sudjelovanje Instituta za oceanografiju i Instituta za istraživanje morskih bioloških resursa i kopnenih voda), Anavyssos, (GR).

Partneri: PlasticsEurope AISBL, Bruxells, Belgija; Ministarstvo poljoprivrede i okoliša, Ljubljana, Slovenija; Talijansko ministarstvo za zaštitu okoliša, kopna i mora, Rim, Italija; Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, Hrvatska; Zajednica ribara, Rim, Italija;Agencija za vodno područje jadranskog mora, Mostar, Bosna i Hercegovina.

Datum početka i završetka provedbe projekta: 1.11.2013.- 30.9.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 5.353.765,00 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 4.550.700,25 EUR

Cilj projekta:

Ciljevi projekta bili su obavljanje sveobuhvatne procjene stanja otpada u Jadranskom moru kroz usklađene i koordinirane aktivnosti nadziranja, izrada preporuka i mogućnosti djelovanja na temelju čvrstih znanstvenih dokaza u svrhu postizanja regionalnih i nacionalnih ciljeva vezanih za otpad u moru, osnivanje Regionalne mreže stručnjaka za morski otpad, izgradnja kapaciteta za usklađeno nadziranje otpada u moru kroz razmjenu iskustava, tehnika i vještina, postavljanje sustava za prikupljanje i reciklažu napuštene ribolovne opreme i provedba aktivnosti „fishing for litter“ (tzv. „ribarenje za otpadom“) na ekološki prihvatljiv način te podizanje svijesti ribara i nositelja odluka u javnoj upravi, obrazovnim zajednicama i drugih dionika o utjecaju otpada u moru i mogućim aktivnosti potrebnim za učinkovito rješavanje navedene problematike.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Unaprijeđena je baza znanja o nastanku, količini, izvorima svih vrsta otpada u Jadranskom moru, uključujući mikroplastiku, usklađene su aktivnosti nadziranja otpada u Jadranskom moru i pojačana suradnja institucija/dionika kao podloga za planiranje budućih aktivnosti. Nadalje, ojačano je i unaprijeđeno znanje i suradnja znanstvenih institucija o otpadu u moru, kao i zajednički, koordinirani i/ili komplementarni programi za upravljanje ljudskim djelatnostima koje generiraju otpad u Jadranskom moru i pojačana primjena relevantnih okvira politike (MSFD, ICZM, ECAP, MSP) na regionalnoj razini.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X