Program o pravima, jednakosti i građanstvu (Rights and Citizenship Programme)

PRORAČUN PROGRAMA – 439 milijuna eura


CILJ

Program o pravima, jednakosti i građanstvu  ima za cilj zaštitu osobnih prava i sloboda koje proistječu iz europskog zakonodavstva. Svrha ovog programa je učiniti EU područjem na kojem će ljudska prava biti poštivana i promicana. Tim programom financirat će se i sprječavanje nasilja nad ženama, mladima i djecom. Također pomoći će građanima u ostvarivanju njihovih prava koja proizlaze iz EU državljanstva, zaštite potrošača i zakonodavstva u području zaštite podataka.

Ovaj program je nasljednik tri programa iz perspektive 2007. – 2013. (Temeljna prava i državljanstvo, Daphne III i dvije cjeline Progress programa – Anti-diskriminacija i Ravnopravnost spolova).

Specifični ciljevi programa su:

  1. Doprinijeti unapređenju izvršenja prava koja proizlaze iz europskog građanstva
  2. Promicanje učinkovite implementacije načela nepostojanja diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, godina ili seksualne orijentacije kao i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te prava osoba s invaliditetom i starijih osoba kao i sprečavanje nasilja nad djecom, mladima i ženama
  3. Osigurati visoku razinu zaštite privatnosti i osobnih podataka
  4. Unaprijediti poštivanje i zaštitu dječjih prava
  5. Potaknuti potrošače i poduzeća da kupuju i razmjenjuju dobra s povjerenjem AKTIVNOSTI
  6. Analitičke aktivnosti poput prikupljanja podataka i statistika; razvoj zajedničkih metodologija; istraživanja, analize i ankete; evaluacije i procjene učinka; objavljivanje vodiča, izvješća i edukativnog materijala; nadziranje i procjena primjene zakonodavstva EU i implementacija politika; radionice, seminari, sastanci stručnjaka i konferencije
  7. Aktivnosti osposobljavanja poput razmjene osoblja, radionica, seminara, obuke, razvijanja on-line ili drugih modula za osposobljavanje
  8. Razmjena znanja i iskustava, suradnja, podizanje svijesti i diseminacijske aktivnosti (identifikacija i razmjena primjera dobre prakse, inovativnih pristupa i iskustva); organizacija konferencija i seminara; organizacija informativnih kampanja i kampanja za podizanje svijesti; objava materijala za diseminaciju informacija kao i rezultata Programa
  9. Potpora za ključne europske mreže čije su aktivnosti povezane s implementacijom ciljeva Programa; umrežavanje specijaliziranih tijela i organizacija; financiranje stručnih mreža; financiranje promatračnica na razini EU

POTENCIJALNI KORISNICI

Sva javna i/ili privatna tijela iz zemalja članica, zemalja kandidatkinja i zemalja koje su potpisale sporazum EEA.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo pravosuđa

Lana Letilović, pomoćnica ministra

Kontakt:

Dubravka Vinkešević

01/3714 355; dubravka.vinkesevic@pravosudje.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Ministarstvo pravosuđa

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X