Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predstavlja novi pristup integriranih ulaganja koji se provodi u pet depriviranih pilot područja (gradovi: Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar).

Program provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava. Provedba  Programa smanjit će regionalne razlike, socijalnu nejednakost, isključenost i siromaštvo te daljnju depopulaciju navedenih područja.

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima integrira aktivnosti specifičnih ciljeva 9b1 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. (OPKK) i 9i2 Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. (OPULJP) te sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

Cilj koji se želi postići ovakvim teritorijalno utemeljenim pristupom integriranoj fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj regeneraciji depriviranih područja  je smanjenje socijalne nejednakosti, isključenosti i siromaštva, poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala rasta, povećanje atraktivnosti za življenje i potencijalna ulaganja, jačanje socijalnog uključivanja i aktivnog sudjelovanja stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu.

Sredstva za ulaganje u pilot područja osigurana su kroz dva fonda:

Odluka o pilot područjima za provedbu Programa

NAČIN ODABIRA PILOT PODRUČJA

Gradovi su odabrani temeljem kriterija unaprijed definiranim u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ :

  • indeks višestruke deprivacije – izračunat na temelju socioekonomskih podataka (stopa nezaposlenosti, kretanje stanovništva, stupanj obrazovanja, osobni dohodak po stanovniku i proračunski prihod JLS-a po stanovniku, starosna obilježja, socijalni status, gustoća stanovništva i koeficijent s obzirom na pripadnost PPDS-u)
  • veličina grada – 10.000 do 35.000 stanovnika
  • status okupiranosti tijekom Domovinskog rata

Kako je jedan od uvjeta za odabiranje pilot gradova bio i da imaju značajan udjel romskog stanovništva, područje Grada Belog Manastira prošireno je na općinu Darda.

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X