Odbor za praćenje OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Popis članova Odbora za praćenje OPKK

Zapisnici sjednica Odbora za praćenje OPKK

Održana 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 6. lipnja 2018. godine održana je 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Predstavljene su i usvojene izmjene Poslovnika Odbora za praćenje te je izmijenjena lista Velikih projekata.

Članovi Odbora informirani su o izmjeni „ex ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti“ verzija 1.3 od 10. svibnja 2018. godine.

Najavljene su izmjene kriterija odabira i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a „Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo“, koji će biti predmet pisanog postupka odlučivanja.

Prisutnima je predstavljen opseg prijedloga izmjena OPKK koje uključuju izmjene svih financijskih pokazatelja u okviru uspješnosti te određenog broja fizičkih pokazatelja u okviru uspješnosti Prioritetnih osi 1, 4, 6, 7 i 9 kao i tehničke izmjene u sustavu pokazatelja izvan okvira uspješnosti.

NAJAVA: 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 6. lipnja 2018. godine u Hotelu Panorama Zagreb s početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu 11. sjednice predviđeno je usvajanje izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, liste Velikih projekata te Poslovnika Odbora za praćenje.

Također, članovi će biti informirani o izmjeni „ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti” verzija 1.3 od 10. svibnja 2018. godine.

Članovima Odbora bit će predstavljene i najavljene izmjene kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 2. svibnja 2018. godine održana je 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Predstavljeno je i usvojeno Godišnje izvješće o provedbi OPKK za 2017. godinu te su najavljene izmjene Plana vrednovanja.

Članovi Odbora informirani su o provedenim postupcima pisanog odlučivanja, kojima su usvojeni  kriteriji za odabir operacija unutar specifičnih ciljeva 4c3, 9a4 i 3d1, 3d2, 9a1 i 9a2.

Prisutnima je predstavljen status provedbe na razini programa zaključno s 31. ožujkom 2018. godine.

Također, članovi Odbora informirani su o prognozama ispunjavanja okvira uspješnosti, prijedlogu izmjena OPKK, izmjenama kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a /specifičnog cilja 9a3, novim postupcima dodjele bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć te su predstavljena temeljna horizontalna načela koja proizlaze iz Uredbe (EU) 1303/2013.

NAJAVA: 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 2. svibnja 2018. godine u Kongresnom centru Forum s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu 10. sjednice predviđeno je usvajanje Godišnjeg izvješća o provedbi OPKK za 2017. godinu i izmjene kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a/Specifičnog cilja 9a3.

Također, članovi će biti informirani o provedenim postupcima pisanog odlučivanja.

Članovima Odbora biti će predstavljene informacije o izmjeni Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, trenutnom statusu provedbe programa s najavom poziva, okviru uspješnosti i novim postupcima dodjele bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 9. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 11. prosinca 2017. godine održana je 9. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
Članovi Odbora bili su informirani o statusu provedbe programa i prognoze provedbe za razdoblje od 2018.-2020. godine,  provedenim postupcima pisanog odlučivanja te o provedbi aktivnosti slijedom ispunjenja tematskih ex-ante uvjetovanosti 7.1 promet, 7.2 željeznice i 7.3 ostali oblici prijevoza.
Predstavljen je i usvojen Godišnji komunikacijski plan OPKK za 2018., kao i izmjene Plana vrednovanja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
Na sjednici su biti predstavljeni i usvojeni sljedeći kriteriji odabira, odnosno izmjene kriterija odabira:

Također su predstavljeni kriteriji i metodologija za odabir operacija specifičnog cilja 9a4, 3d1 i 3d2 te ažurirani Popis velikih projekata, no zbog nedostatka kvoruma u popodnevnom dijelu sjednice, nisu usvojeni. Navedeni dokumenti predloženi su za usvajanje putem 15. postupka pisanog odlučivanja.

NAJAVA: 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 1. lipnja 2017. godine u Kongresnom centru Forum Zagreb s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu 8. sjednice predviđeno je informiranje članova o provedenom 11. i 12. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2016. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te informiranje članova o statusu provedbe programa i statusa ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Članovima Odbora bit će predstavljeni za usvajanje kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo i izmjena kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 4b / specifičnog cilja 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Objavljeno: 29.05.2017.

Održana 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 25. studenoga 2016. održana je 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Članovi Odbora bili su informirani o prevedenom 10. postupku pisanog odlučivanja, predstavljen im je status provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, uključujući planirane objave i iznose ugovaranja u 2017. godini te plan ostvarenja fizičkih pokazatelja na kraju 2018. u odnosu na ciljeve okvira uspješnosti. Također su informirani o stanju ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti te o statusu provedbe preporuka provedenih vrednovanja u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“,  Operativnog programa „Promet 2007. – 2013.“ i Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“.

Predstavnici Europske komisije podsjetili su članove Odbora za praćenje na obveze koje proizlaze iz Smjernica o osiguravanju poštovanja Povelje Europske unije o temeljnim pravima pri provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova te su predstavili važnost osiguravanja sinergije između Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i programa prekogranične suradnje, u kojima  Hrvatska sudjeluje s Mađarskom, Slovenijom i Italijom, s ukupnim proračunom od 340 milijuna eura.
Predstavnice Ministarstva zaštite okoliša i energetike predstavile su nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022. kao i poveznice s planiranim ulaganjima iz OPKK u sektoru gospodarenja otpadom te podsjetile na kriterije za odabir operacija i pripadajuće metodologije za specifični cilj 6i1 „Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta“ koji će se putem postupka pisanog odlučivanja predložiti na usvajanje Odboru, a nakon usvajanja Plana gospodarenjem otpadom.

Članovi odbora usvojili su predloženi prijedlog izmjena programa radi tehničke adaptacije i tehničkih ispravaka te Godišnji komunikacijski plan za 2017. godinu.
Na sjednici su predloženi i raspravljeni  kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar sljedećih investicijskih prioriteta:

Svi predloženi kriteriji su usvojeni, osim kriterija prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1, koji će se nakon dorade predložiti za usvajanje putem postupka pisanog odlučivanja.

Objavljeno: 29.11.2016.

NAJAVA: 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, organizirat će 7. sjednicu Odbora za praćenje Operativnog programa 25. studenoga 2016. godine u kongresnom centru Forum u Zagrebu.

Prema predloženom dnevnom redu 7. sjednice, predviđeno je predstavljanje statusa provedbe programa, tj. priprema i pokretanje postupaka dodjele, ugovaranja, provedbe financijskih instrumenata te predstavljanje stanja ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Nadalje, predstavit će se provedba preporuka provedenih vrednovanja u okviru Operativnoga programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013“, Operativnog programa „Promet 2007.-2013.“ i Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007.-2013.“
Članovima Odbora bit će predstavljeni za usvajanje slijedeći kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija: 2a1, 4b1 i 4b2, 4d1, 6e1, kao i nadopuna kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 1b/specifičnog cilja 1b1 i 1b2 te unutar investicijskog prioriteta 9b/specifičnog cilja 9b1.

Na sjednici će biti predstavljen i Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2017. godinu te nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. i poveznice s planiranim ulaganjima iz OPKK u sektoru gospodarenja otpadom.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Objavljeno: 17.11.2016.

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2014. i 2015. godinu

Službe Europske komisije usvojile su Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2014. i 2015. godinu, a objavljujemo i njegov Sažetak.

Objavljeno: 06.10.2016.

Održana 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ održana je 20. svibnja 2016. godine u Opatiji.

Prema dnevnom redu 6. sjednice, članovi Odbora bili su informirani o prevedenom 8. i 9. postupku pisanog odlučivanja, predstavljeno im je i Godišnje izvješće za 2014. i 2015. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ koje je potom i usvojeno te su informirani o statusu provedbe programa te statusu pripreme postupaka dodjele.

Na sjednici su predloženi i raspravljeni kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 3a / specifičnog cilja 3a1, investicijskog prioriteta 2c / specifičnog cilja  2c1, investicijskog prioriteta 9a / specifičnog cilja 9a3, investicijskog prioriteta 6iii / specifičnog cilja 6iii2, investicijskog prioriteta 6i / specifičnog cilja 6i1 te investicijskog prioriteta 5a / specifičnog cilja 5a1.

Svi kriteriji su usvojeni, osim kriterija prioriteta 6i / specifičnog cilja 6i1, koji će se, nakon usvajanja Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2022. godine od strane Vlade Republike Hrvatske, razmatrati za usvajanje  na sljedećoj sjednici Odbora za praćenje ili putem postupka pisanog odlučivanja.

Dan ranije, 19. svibnja u 17 sati, na istome mjestu održana je i Tematska rasprava „Razvoj poduzetništva“ – ulaganja kroz Prioritetnu os 3 OPKK-a na kojoj su sudjelovali članovi Odbora za praćenje, dionici iz poslovnih zajednica te predstavnici bankarskog sektora.

Objavljeno: 22.05.2016.

NAJAVA: 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

U svojstvu upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, organizirat će 6. sjednicu Odbora za praćenje Operativnog programa 20. svibnja 2016. godine u Opatiji u hotelu „Kvarner“ s početkom u 8:30 sati.

Na dnevnom redu 6. sjednice predviđeno je informiranje članova o provedenom 8. i 9. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2014. i 2015. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te informiranje članova o statusu provedbe programa te statusu pripreme postupaka dodjele.

Na sjednici će biti predloženi za usvajanje sljedeći kriteriji odabira:

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Dan ranije, 19. svibnja u 17 sati, na istome mjestu održat će se i Tematska rasprava „Razvoj poduzetništva“ – ulaganja kroz Prioritetnu os 3 OPKK-a, na kojoj će, osim članova Odbora za praćenje, sudjelovati i dionici iz poslovnih zajednica te predstavnici bankarskog sektora.

Objavljeno: 13.5.2016.

Kriteriji odabira

U skladu s člankom 125. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013  Upravljačko tijelo, u pogledu odabira operacija sastavlja i nakon odobrenja primjenjuje odgovarajuće postupke odabira i kriterije.
Kriteriji dodjele bespovratnih sredstava uključuju:

Odbor za praćenje OPKK mora odobriti kriterije za odabir operacija prije nego što ih se primjeni u postupcima dodjele.

Do sada odobrene kriterije za odabir operacija prema specifičnim ciljevima/operacija možete vidjeti ovdje.

Objavljeno: 22.03.2016.

Održana 5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ održana je 15. prosinca 2015. godine u kongresnom centru Forum u Zagrebu.

Na sjednici su članovi Odbora usvojili Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2016. godinu te im je predstavljen dokument Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva te dokument Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava iz ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata. Slijedom dobivenih komentara, Plan vrednovanja OPKK će se nadopuniti i izmijeniti te se uputiti članovima na odlučivanje u pisanom postupku.

Dokumenti:

  1. Sažetak nalaza i zaključaka ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva
  2. Sažetak preliminarne analize mogućnosti korištenja sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog urbanog i teritorijalnog razvoja te investicija privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije
  3. Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva (na engleskom)
  4. Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog urbanog i teritorijalnog razvoja te investicija privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije (na engleskom)

Objavljeno: 16.12.2015.

NAJAVA: 5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 15. prosinca 2015. godine.

Prema dnevnom redu 5. sjednice, članovima Odbora predstavit će se dokument Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva te dokument Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava iz ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata. Članovi Odbora trebat će donijeti odluku o usvajanju Plana vrednovanja OPKK i Komunikacijskog plana za 2016. godinu, koji će im također biti predstavljeni na sjednici.

Objavljeno: 11.12.2015.

Održana 4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ održana je 29. rujna 2015. godine u Kongresnom centru Forum u Zagrebu.

Članovima Odbora predstavljen je status provedbe Operativnog programa te stanje ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti. Na sjednici su usvojeni Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta/specifičnih ciljeva 1a; 2c1; 7ii1; 7ii2; 6iii1; 6iii3 te 9a1, 9a2 i 9b1.

Održavanje sljedeće sjednice Odbora za praćenje najavljeno je za kraj studenog ili početak prosinca.

Objavljeno: 1.10.2015.

NAJAVA: 4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, 4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 29. rujna 2015. godine.

Prema dnevnom redu 4. sjednice, članovima Odbora predviđeno je predstaviti status provedbe Operativnog programa te stanje ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti. Na sjednici će biti predloženi Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta/specifičnih ciljeva 1a; 2c1; 7ii1; 7ii2; 6iii1; 6iii3 te 9a1, 9a2 i 9b1.

Objavljeno: 10.09.2015.

Održana 3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održana je 17. i 18. lipnja 2015. godine u hotelu „Westin“ u Zagrebu.

Na dnevnom redu 3. sjednice usvojena je Komunikacijska strategija i Komunikacijski plan OPKK 2014.-2020. te je predstavljena metodologija korištenja sredstava iz prioritetne osi 10 „Tehnička pomoć“. Na sjednici su predloženi i raspravljeni Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta 1b; 3a i 3d; 5b1; 6i i 6ii; 7a, 7b, 7i, 7ii i 7iii; te 10a. Svi kriteriji su usvojeni, osim kriterija za 3a i 3b te 7 ii i 7iii, koji će temeljem komentara dobivenih na sjednici biti upućeni na usvajanje postupkom pisanog odlučivanja.

Održavanje sljedeće sjednice Odbora za praćenje najavljeno je za ranu jesen.

Objavljeno: 19.06.2015.

Popis članova Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U nastavku možete preuzeti Popis članova Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

NAJAVA: 3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, održat će se 3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa 17. i 18. lipnja 2015. godine u hotelu „Westin“ u Zagrebu.

Na dnevnom redu 3. sjednice predviđeno je predstavljanje Komunikacijska strategije i Komunikacijskog plana OPKK 2014.-2020. te predstavljanje metodologije korištenja sredstava iz prioritetne osi 10 „Tehnička pomoć“. Na sjednici će biti predloženi Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta 1b; 3a i 3d; 5b1; 6i i 6ii; 7a, 7b, 7i, 7ii i 7iii; te 10a.

Na sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Objavljeno: 02.06.2015.

Održana 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentost i kohezija 2014.-2020.”

Dana 13. svibnja  2015. godine u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održana je 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Na sjednici su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnog društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Sukladno dnevnom redu 2. sjednice donijete su izmjene i dopune poslovnika Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020. te je usvojena izmjena liste velikih projekata. O predstavljenim kriterijima za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 6.c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine odlučit će se u pisanom postupku odlučivanja, dok su se kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 4.c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru usvojili na sjednici.

Sljedeća sjednica Odbora za praćenje najavljena je za 17. i 18. lipnja 2015. godine.

Najava: 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentost i kohezija 2014.-2020.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, održat će se 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa 13. svibnja 2015. godine u Zagrebu u Hotelu „Sheraton“.

Na dnevnom redu 2. sjednice predviđeno je razmatranje prijedloga izmjena i dopuna poslovnika Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020., prijedloga izmjene liste velikih projekata te Kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 6.c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine i Kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 4.c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru.

Na sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X