Obzor 2020. (Horizon 2020)

PRORAČUN PROGRAMA – Nešto manje od 80 milijardi eura za razdoblje 2014.-2020.


CILJ

Obzor 2020. (Horizon 2020) je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obzor 2020 dio je javnih politika Europske Unije za stvaranje novog rasta i radnih mjesta u Europi. Obzor 2020. bi trebao doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Obzor 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost, Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi

AKTIVNOSTI

Prioritet Izvrsna znanost sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:

 1. Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje vrhunskih istraživanja i istraživača
 2. Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju neistražene koncepte i područja istraživanja
 3. Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska Curie Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti
 4. Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture

Prioritet Industrijsko vodstvo sastoji se od glavne komponente Vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET):

U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća: Pristup rizičnom kapitalu s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost Inovacije u malim i srednjim poduzećima pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.

Prioritet Društveni izazovi sastoji se od sedam društvenih izazova u okviru kojih su dostupni brojni pozivi i teme:

 1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
 2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bio ekonomija
 3. Sigurna, čista i učinkovita energija
 4. Pametni, zeleni i integrirani promet
 5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
 6. Uključiva inovativna i promišljena društva
 7. Sigurna društva

Program uključuje i dvije aktivnosti horizontalnog karaktera:

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja usmjerena na smanjivanje podjele između zemalja i regija EU u iskorištavanju rezultata istraživanja i inovacija i koji potiče sinergiju s ESIF fondovima, što ga čini posebno zanimljivim za hrvatske prijavitelje.

Znanost za društvo i u društvu ima za cilj promicanje suradnje između znanosti i društva, razvijanje aktivnog interesa mladih generacija za znanost, zapošljavanje talentiranih mladih znanstvenika te udruživanje znanstvene izvrsnosti s društvenom osviještenošću i odgovornošću.

U Radnom programu za razdoblje 2018.-2020. kao pilot program uvedeno je Europsko inovacijsko vijeće (EIC) koji objedinjuje postojeće i uvodi nove aktivnosti i instrumente namijenjene malim i srednjim poduzećima odnosno inovatorima, start-upovima, malim poduzećima i istraživačima s odličnim idejama koji nadilaze granice postojećih proizvoda, usluga i poslovnih modela, koji su rizični i imaju potencijal internacionalizacije poslovanja. Na jednom mjestu nudi 2.7 miljarde EUR za financiranje projekata u razdoblju 2018.-2020. putem sljedećih instrumenata:

Važan dio Obzora 2020. predstavlja i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC).

POTENCIJALNI KORISNICI

Program pruža podršku organizacijama i pojedincima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a posebice sveučilištima, istraživačkim institutima i centrima, industriji (uključujući mala i srednja poduzeća), tijelima javne vlasti, organizacijama civilnoga društva i pojedincima.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

dr.sc. Tomo Antičić, državni tajnik

Miljenka Kuhar, zamjenica koordinatora

Kontakt:

Željka Skočilić

01 4594 346; zeljka.Skocilic@mzo.gov.hr

Mirela Čokešić

01 4594 209; mirela.cokesic@mzo.gov.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Obzor2020

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X