Tenders

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Status

Closed

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Ustanova socijalne skrbi

Partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Maksimalan broj partnera je 5.

 

Sudjelovanje prijavitelja u partnerstvima na prijavama drugih projektnih prijedloga unutar ovog Poziva nije ograničeno.

 

Napomena: pružatelj usluga za beskućnike u svojstvu prijavitelja obvezan je prijaviti projekt u partnerstvu s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 

 1. U slučaju partnerstva, partner mora zadovoljiti jedan od sljedećih kriterija:
 • ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za socijalnu skrb;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući;
 • udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 • fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 • pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima;
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb.

Availability of funds

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 HRK.

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektuNajviši iznos bespovratnih sredstava po projektu
 

400.000,00 HRK

 

 15.000.000,00 HRK

Tender value

616.200.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Social inclusion and health

Summary

Cilj i svrha Poziva Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici ovdje.

Dodatne informacije

Potencijalni prijavitelji mogu, u skladu s poglavljem 2.1 Uputa, za trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr u roku 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja a najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

deinstitucionalizacija@mrrfeu.hr

Napominjemo da se na navedenu adresu postavljaju pitanja isključivo vezana uz pojašnjenja dokumentacije Poziva, a nadležno tijelo samo na takva pitanja može dati odgovor.

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, nadležna tijela ne mogu davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Workshops

OBAVIJEST 3.06.2019.

Održavanje informativne radionice u Osijeku

Informativna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u petak 14. lipnja 2019. godine u Velikoj vijećnici, Županijska ulica 4, Osijek, s početkom u 11:00 sati.

Registracija prisutnih sudionika odvijat će se od 10:30-11:00 sati.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji.

 

OBAVIJEST 3.06.2019.

INFORMATIVNE RADIONICE

Informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u:

 

 • Osijeku 14.6.2019.,
 • Zagrebu 17.6.2019.,
 • Opatiji 2.7.2019.,
 • Splitu 5.7.2019.

 

Obavijest o vremenu i točnoj lokaciji održavanja radionica bit će objavljena na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr najkasnije 10 kalendarskih dana prije dana održavanja pojedine radionice.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X