Tenders

Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Status

Upcoming

Tender type

Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Area

Agriculture

Subscribers

Šumoposjednici

Udruženja šumoposjednika

Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Availability of funds

Dostupna omotnica za natječaj iznosi 75.000.000,00

Tender value

75.000.000,00 kn

Fund

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Summary

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljiva aktivnost je konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Competent institution

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6109 201
office@mps.hr
uprava.ruralnirazvoj@mps.hr
www.mps.hr
www.ruralnirazvoj.hr

Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200
eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://euribarstvo.hr/

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X