Tenders

Natječaj za tip operacije 4.2.2. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Status

Upcoming

Tender type

Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Area

Agriculture

Subscribers

Availability of funds

Omotnica dostupna za natječaj iznosi 70.000.000,00 kuna.

Tender value

70.000.000,00 kn

Fund

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Summary

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU-a.

Prihvatljive aktivnosti su građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom; objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe; objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

Competent institution

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6109 201
office@mps.hr
uprava.ruralnirazvoj@mps.hr
www.mps.hr
www.ruralnirazvoj.hr

Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200
eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://euribarstvo.hr/

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X