Tenders

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III

Status

Closed

Referentna oznaka

Area

Fund

Europski socijalni fond

Program

Operational Programme for Effective Human Resources 2014 - 2020

Summary

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE

Dana 15. ožujka 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, slijedom zaprimanja velikog broja visokokvalitetnih projektnih prijedloga (ocijenjenima visokim brojem bodova u postupku ocjene kvalitete) te zaprimljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni (privremeni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01)za 43.790.075,20 HRK, čime ukupna financijska alokacija za Poziv iznosi 117.230.075,20 HRK (bespovratna sredstva).Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava, odnosno financiranjem svih uspješnih projekata koji su se nakon dostavljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga nalazili na rezervnoj listi, izravno će se utjecati na rješavanje čitavog niza društveno-ekonomskih problema, poput prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i ostalih čimbenika usko vezanih uz povećanje kvalitete života u lokalnim zajednicama, kao i posredno rješavanja demografskih problema u istima.

Objavljena treća Odluka o financiranju projekata, u okviru Komponente 1, u sklopu ESF Poziva “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –  faza III“

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je treću Odluku o financiranju za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01) za 58 projekata u okviru Komponente 1, koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Odluku o financiranju te više informacija možete pronaći OVDJE.

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 11. travnja 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01), koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Dokument je dostupan OVDJE.

Documentation

Competent institution

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X