Tenders

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Status

Closed
21.11.2017.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

IRI

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

Svrha Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za znanost i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici prema kriterijima utvrđenima u Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su, između ostalog:
 

– izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a
– diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja,
– aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije. 

Objava Poziva očekuje se do kraja 2017. godine.
 

Competent institution

Ministarstvo poljoprivrede- Uprava ribarstva

Planinska ulica 2A, 10000 Zagreb

tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200

eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://euribarstvo.hr/

 

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X