Tenders

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

Status

Open
From 22.03.2021.
Until 22.04.2021.

Tender type

Referentna oznaka

KK.06.5.2.08

Area

Subscribers

Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Partneri

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva su Hrvatske šume d.o.o. (HŠ).

Temeljem Zakona o šumama (NN 68/18 i 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i Odluke Vlade RH od 7. ožujka 2002. godine, Hrvatske šume su trgovačko društvo u vlasništvu države osnovano radi gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, te su pravni slijednik "Hrvatskih šuma", javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s početkom rada 01. siječnja 1991. godine. Hrvatske šume odgovorne su za održivo gospodarenje 97% državnih šuma u Republici Hrvatskoj (što čini 73% svih šuma i šumskog zemljišta u RH) i temeljem Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), članka 17., gospodare državnim šumama u skladu sa šumskogospodarskim planovima.

Availability of funds

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 107.700.000 HRK, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 91.545.000 HRK.

  • Ukupna bespovratna sredstava: 91.545.000,00 kn
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 91.545.000,00 kn
  • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Područja: Zaštita prirode i okoliša

 

 

Tender value

91.545.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Documentation

PRILOZIDatum: 22.3.2021.

OBRASCIDatum: 22.3.2021.

SAŽETAKDatum: 22.3.2021.

Competent institution

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - SPEK

Radnička cesta 80 / 10000 Zagreb

Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime

skop@mzoe.hr

 

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X