Tenders

Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu

Status

Closed
05.03.2021.

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

KK.06.3.1.19

Area

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Sukladno članku 28. ZOGO-a, koji određuje da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno na svom području osigurati obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom, te odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, unaprijed određeni prijavitelj za ovaj poziv je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.

 

Partneri na projektu su Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća (Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb) i Podružnica Zrinjevac (Remetinečka cesta 15, 10 020 Zagreb).

 

Availability of funds

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK.

Tender value

76.000.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Environmental protection and sustainability of resources

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Documentation

Popis ugovoraDatum: 31.3.2021.

Dokumentacija-poziva.rarDatum: 11.2.2021.

Competent institution

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

skop@mzoe.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X