Tenders

INTERREG V-B Mediteran – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Closed
31.01.2019.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

IRI

Availability of funds

≈  30 milijuna eura

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Summary

3. poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

Specifični cilj:

1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja

Prioritetna os 3 –  Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

Specifični cilj:

3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)

3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Prihvatljivi prijavitelji:

javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja

U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja. Više detalja o ovom tipu projekata možete pronaći u Programskom priručniku.

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja kontaktirajte programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Workshops

Informativna radionica će se održati 5. prosinca 2018. godine s početkom u 9:00 sati (registracija od 08:30 sati) u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu (dvorana u prizemlju).

Zbog organizacijskih razloga molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem Prijavnog obrasca.

Radni jezik informativnog dana je hrvatski.

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X