Tenders

INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.) – 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Closed
13.09.2019.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Other

Subscribers

Availability of funds

≈  11,4 milijuna eura

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Summary

3. poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.
Opći cilj INTERREG ADRION programa je poticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi potaknule integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području. Područje suradnje pokriva teritorij osam zemalja, od kojih su četiri države članice Europske unije, tri su kandidati za članstvo, a jedna je potencijalni kandidat.
Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno četiri teme, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno šest (6) projektnih partnera iz barem šest (6) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – „Inovativna i pametna regija“
Tema 1: Strategija pametne specijalizacije (S3) u Plavom rastu – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)
Tema 2: Društvene inovacije – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)

Prioritetna os 3 – „Povezana regija“
Tema 1: Pomorski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)
Tema 2: Gradski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)

Prijavitelji:

Javna tijela (nacionalna i regionalna) te tijela s javnim ovlastima sa sjedištem u programskom području.

Predviđeni maksimalni iznos sredstava po projektu je 2,6 milijuna eura na PO 1, te 3,1 milijun eura na PO 3, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.
Proces prijave se provodi u jednoj fazi, što znači da se ispunjeni Prijavni obrazac i svi prilozi moraju predati do navedenog datuma. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.
Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici programa INTERREG ADRION.

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.




X