Tenders

Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Status

Closed
31.03.2023.

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

KK.07.4.1.04

Area

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Availability of funds

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 7.500.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + sredstva Državnog proračuna)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 250.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + sredstva Državnog proračuna)

 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 964.018.660,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava tj. do 31.01.2023 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv, ovisno što nastupi prije.

Tablica 2. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja
1.Ukupna bespovratna sredstva1.134.139.600,00 kn
1.1Sredstva Europske unije964.018.660,00 kn
1.2Sredstva Državnog proračuna170.120.940,00 kn

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

 

Najveća stopa sufinanciranja pojedinog projekta iznosi 100, 90 ili 70 % prihvatljivih troškova ovisno o iznosu prihvatljivih troškova koji se smatraju državnom potporom.

Intenzitet potpore utvrđuje se na sljedeći način:

  • za aktivnosti i s njima povezanim troškovima koje sadrže državne potpore (aktivnost pod rednim brojem 1. i 2. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje) - prema čl.7 točka (4) Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine (Dodatak 1 Poziva)
  • za aktivnosti i s njima povezanim troškovima koje ne sadrže državne potpore (aktivnost pod rednim brojem 3. do 9. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje)– prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046

Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF-a) može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati:

  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

Tender value

1.134.139.600,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Connectivity and mobility

Summary

Predmet ovog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Svrha ovog Poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Competent institution

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X