WaterQ – digitalna transformacija praćenja kvalitete vode

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.02.0229

Naziv projekta

WaterQ – digitalna transformacija praćenja kvalitete vode

OIB tvrtke ili organizacije

28920312949

Naziv tvrtke ili organizacije

Telemetris d.o.o.

Osoba za kontakt

Gordan Kocijan

Lokacija

Varaždinska , Varaždin

Kontakt telefon

0958220200

Email

info@telemetris.hr

Vrsta nabave

Goods , Service

Datum objave

22. 09. 2021.

Rok za dostavu ponuda

20. 10. 2021.

Kratak opis nabave

Predmet ove nabave je nabava senzorike i elektroničkih komponenti za izradu telemetrijskog uređaja sukladno priloženim Troškovnicima (Prilozi 02 i 03) i Tehničkim specifikacijama (Prilozi 06 i 07), uključujući i dostavu na lokaciju Naručitelja. Nabava za Grupu 2 također uključuje i obuku za rad imenovanih osoba Naručitelja. Predmet nabave podijeljen je u dvije (2) grupe: GRUPA 1: Elektroničke komponente za izradu telemetrijskog uređaja GRUPA 2: Senzorika/sonde

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponuda_TELEMETRIS.docx


Poziv na dostavu ponuda
Datum: 21.9.2021.

Prilog_01_Obrazac ponudbenog lista.docx


Obrazac ponudbenog lista
Datum: 21.9.2021.

Prilog_02_Troškovnik_Grupa 1.xlsx


Troškovnik Grupe 1: Elektroničke komponente za izradu telemetrijskog uređaja
Datum: 21.9.2021.

Prilog_03_Troškovnik_Grupa 2.xlsx


Troškovnik Grupe 2: Senzorika/sonde
Datum: 21.9.2021.

Prilog_04_Izjava o nepostojanju razloga za isključenje.docx


Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
Datum: 21.9.2021.

Prilog_05_Izjava o duljini trajanja jamstva.docx


Izjava o duljini trajanja jamstva
Datum: 21.9.2021.

Prilog_06_Tehnička specifikacija - Grupa 1.xlsx


Tehnička specifikacija za Grupu 1: Elektroničke komponente za izradu telemetrijskog uređaja
Datum: 21.9.2021.

Prilog_07_Tehnička specifikacija - Grupa 2.xlsx


Tehnička specifikacija za Grupu 2: Senzorika/sonde
Datum: 21.9.2021.

Prilog_08_Izjava o prihvatu prijedloga ugovora.docx


Izjava o prihvatu prijedloga ugovora
Datum: 21.9.2021.

Prilog_09_Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.docx


Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Datum: 21.9.2021.

Prilog_10_Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.docx


Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Datum: 21.9.2021.

Prilog_11_Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja.docx


Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja
Datum: 21.9.2021.

Prilog_12_Prijedlog Ugovora.docx


Prijedlog Ugovora
Datum: 21.9.2021.

Prilog_13_Nacrt garancije za ozbiljnost ponude.docx


Nacrt bankovne garancije za ozbiljnost ponude
Datum: 21.9.2021.

Prilog_14_Nacrt garancije za uredno ispunjenje ugovora.docx


Nacrt bankovne garancije za uredno ispunjenje ugovora
Datum: 21.9.2021.

Prilog_15_Nacrt garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.docx


Nacrt bankovne garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Datum: 21.9.2021.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X