METRO – Maritime Environment-friendly Transport systems (Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020)

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

PARTNERSHIP AGREEMENT 10044221

Naziv projekta

METRO – Maritime Environment-friendly Transport systems (Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020)

OIB tvrtke ili organizacije

36173983291

Naziv tvrtke ili organizacije

Tehnomont – Brodogradilište Pula d.o.o.

Osoba za kontakt

Larisa Ivančić

Lokacija

Istarska , Pula-Pola

Kontakt telefon

+385 52 386 609

Email

livancic@tehnomont.hr

Vrsta nabave

Goods

Datum objave

04. 09. 2019.

Rok za dostavu ponuda

25. 09. 2019.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je nabava tematske opreme br. 1. Tematska oprema uključuje informatičku opremu koja će biti korištena na projektu. Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe nabave: Grupa 1 – Stolno računalo Grupa 2 – Prijenosno računalo Grupa 3 – Tehnički pisač velikog formata (Plotter) Grupa 4 – Računalni monitor Grupa 5 – Softver za crtanje

Priloženi dokumenti

Poziv na nadmetanje za privatne partnere 04.09.2019.pdf


Poziv na nadmetanje Tehnomont 04.09.2019
Datum: 4.9.2019.

DON Nabava informatičke opreme 04.09.2019.pdf


Dokumentacija o nabavi 04.09.2019
Datum: 4.9.2019.

1. Prilozi 04.09.2019.rar


Prilozi dokumentaciji 04.09.2019
Datum: 4.9.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X