Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (EU Civil Protection Mechanism)

PRORAČUN PROGRAMA – 368,4 milijuna eura


CILJ

Glavna uloga Mehanizama Unije za civilnu zaštitu je olakšati suradnju država članica u intervencijama civilne zaštite u slučaju katastrofa.

Ovaj program pruža podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu obuhvaća tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, pripravnost i odgovor u slučaju katastrofe.

AKTIVNOSTI

  1. Projekti prevencije koji doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća.
  2. Projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) koji doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodne i od strane čovjeka uzrokovane nesreće, omogućavanju suradnje među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.
  3. Vježbe civilne zaštite.

KORISNICI

Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici (dokle god se projektom ne ostvaruje profit):

Fizičke osobe (pojedinci) ne mogu sudjelovati.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Ravnatelj, dr.sc. Dragan Lozančić

Kontakt: Arabela Vahtarić

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija  Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X