Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Javnosti će se predstaviti film o vodno-komunalnom projektu koji će se na području aglomeracije Rijeka financirati iz ESI fondova.

Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka

16.05.2019. — 15:00 - 16:00 sati

Ostala događanja u ovoj županiji
25.04.2019.

Riječki zeleni tjedan

Korzo 16, Rijeka

25.04.2019.

EU projekti i inovacije

Ivana Gorana Kovačića 3, Skrad

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X