U Osijeku je održana Informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ‘Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja’

Objavljeno - 04.03.2019.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u petak, 1. ožujka 2019. godine u Osijeku održana je Informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ‘Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja’, referentne oznake KK.09.1.3.01, za prihvatljive prijavitelje.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u petak, 1. ožujka 2019. godine u Osijeku održana je Informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ‘Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja’, referentne oznake KK.09.1.3.01, za prihvatljive prijavitelje.

Ulaganja u infrastrukturu regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’, provode se kroz Prioritetnu os 9 ‘Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje’, Investicijski prioritet 10a ‘Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje’ te Specifični cilj 10a3 ‘Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja. Ulaganja se odnose na unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u Europske unije. Pozivom se želi utjecati na razvoj moderne praktične obuke za studente i nastavnike, putem suradnje s poslodavcima i socijalnim partnerima, poštujući potrebe regionalnog tržišta rada.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava u ovom ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta je 563 milijuna kuna, s rokom dostave projektnih prijedloga od 28. studenog 2018. do 30. rujna 2019. godine. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv imenovani su Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju  koju je donijela ministrica nadležna za obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti odnose se na više (pod)sektora, sektor turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivredni sektor i sektor zdravstva.

Cilj Informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedure za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnoj radionici predstavnici MRRFEU-a ukratko su predstavili Poziv, dok su na pitanja potencijalnih prijavitelja osim predstavnika MRRFEU-a, odgovarali i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Kroz veljaču su održane tri informativne radionice, a posljednja će se održati u Zadru 8. ožujka 2019. godine. Više informacija o samim prijavama za sudjelovanje možete pronaći na internetskoj stranici: https://strukturnifondovi.hrNewsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X