Treća odluka o financiranju operacija Ministarstva financija – Carinske uprave „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“ i „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“

Objavljeno - 19.11.2020.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za dostavu prijedloga operacija „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“, „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije (NCTS)“ koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.33), 16. studenoga 2020. godine donijelo je treću Odluku o financiranju operacija Ministarstva financija – Carinske uprave „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“ i „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“.
Novi kompjuterizirani provozni postupak (NCTS – New Computerised Transit System) je informatički sustav za provođenje provoznog postupka država članica EU i EFTA zemalja kojemu je osnovni cilj ubrzanje i olakšavanje provođenja provoznog postupka te sprječavanje krijumčarenja i nelegalne trgovine.  U okviru operacije „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“ nadograditi će se postojeći NCTS sustav sukladno zahtjevima faze 5.0, učiniti dostupnima sva tehnička i funkcionalna dokumentacija gospodarstvenicima, provesti testiranje sustava, te edukacija 120 carinskih službenika za rad i primjenu novog sustava.

Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES) je transeuropski sustav kontrole izvoza. Operacijom „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ unaprijediti će se rad Ministarstva financija – Carinske uprave kroz daljnji razvoj postojećeg transeuropskog sustava kontrole izvoza radi primjene potpuno automatiziranog sustava izvoza kojim bi se obuhvatili zahtjevi poduzeća za postupke i podatke uvedene Carinskim zakonikom Unije, što među ostalim uključuje opseg pojednostavljenih postupaka, razdvojene izlazne pošiljke i centralizirano carinjenje za izvoz.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“ je 15.000.000,00 HRK, te za operaciju „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ je 12.000.000,00 HRK.  Odluka o financiranju nalazi se u ovdje.

 Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X