SAFU vaš twinning out partner

Objavljeno - 21.06.2017.

Jedan od najvećih izazova za nove države članice Europske unije, zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo je provedba reformi te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije. Kako bi odgovorila na taj izazov, EU je osmislila twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

SAFU od svog osnivanja obavlja aktivnosti administrativnog twinning ureda, pri čemu ima ključnu ulogu u koordinaciji twinning instrumentom u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Obavljajući navedenu ulogu, SAFU (uključujući SJFU kao pravnog prednika) je tijekom 16 godina bio uključen u koordinaciju, ugovaranje, provedbu te plaćanja za 210 twinning i twinning light projekata ukupne ugovorene vrijednosti veće od 126 milijuna EUR.
Detaljnije informacije o twinning instrumentu pronađite na http://www.safu.hr/hr/twinning.

Iako je trenutno i dalje država korisnica twinning instrumenta, Republika Hrvatska je istodobno u mogućnosti biti twinning partner drugim državama korisnicama, prenoseći im svoja znanja i iskustva u razvoju moderne i učinkovite administracije kroz twinning instrument (twinning out). Dugogodišnje iskustvo SAFU-a stjecano kroz ugovaranje i nadzor provedbe iznimno velikog broja twinning ugovora predstavlja osnovu koja može doprinijeti konkurentnosti sustava uspostavljenog za provedbu twinning instrumenta.
Praktična znanja stjecana kroz pripremu i provedbu twinning projekata u Republici Hrvatskoj izravno su primjenjiva na provedbu projekata koje bi u drugim državama provodile hrvatske institucije, s krajnjim ciljem osiguranja kvalitete usluga pruženih od strane institucija Republike Hrvatske putem twinning instrumenta.

U twinning out projektima, tj. projektima koje hrvatske institucije provode u drugim zemljama korisnicama twinning instrumenta, SAFU može pružiti podršku instituciji koja se prijavljuje na twinning natječaj kroz sljedeće aktivnosti u procesu prijave i mogućoj budućoj provedbi projekta:

Ukoliko želite saznati više informacija o mogućoj suradnji vaše institucije i SAFU u pripremi i provedbi twinning projekata, obratite se u SAFU putem elektroničke pošte twinning@safu.hr.



Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.




X