Proširenje Programa

Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru kojeg se provodi Program integrirane regeneracije malih gradova na pilot područjima (Benkovac, Beli Manastir/Darda, Knin, Petrinja i Vukovar), predviđena je za mogućnost proširenja Programa. U tu svrhu 18. srpnja 2018. potpisana Odluka o područjima za moguće proširenje Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova koja obuhvaća osam novih gradova: Pleternica, Imotski, Nova Gradiška, Slatina, Garešnica, Novska, Đakovo i Popovača.

Proširenje Programa se predviđa  na druge male gradove od 10.000 do 35.000 stanovnika, koji su temeljem rezultata mapiranja siromaštva i indeksa višestruke deprivacije prepoznati kao deprivirana područja.  Za nove male gradove započele su pripremne aktivnosti koje obuhvaćaju izradu analize područja i intervencijskih planova s definiranom bazom projekata koji  doprinose fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj regeneraciji  područja. Proširenje Programa ovisno je o rezultatima evaluacije učinkovitosti i efikasnosti provedbe intervencijskih planova na postojećim pilot područjima.

Indeks višestruke deprivacije

Odluka o područjima za moguće proširenje Programa

Tablica s popisom gradova veličine od 10.000 do 35.000 stanovnika u Republici Hrvatskoj i vrijednostima indeksa višestruke deprivacije

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X