Projekt Slavonija, Baranja i Srijem

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. Sredstva za ulaganja u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku osigurana su u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014.-2020.

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ uključuje provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju. Jedan od važnijih ciljeva je i stvoriti preduvjete za uvođenje posebnog regionalnog ‘Operativnog programa za područje Slavonije, Baranje i Srijema’ u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije od 2021. do 2027. godine.

Kako bi se omogućilo brže i učinkovitije korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ očekuje se i provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva i indeksa višestruke deprivacije te izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju.

Kroz operativne programe Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali, operativni program za pomorstvo i ribarstvo te kroz Program ruralnog razvoja, do sada je u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ ugovoreno 94,67% sredstava, odnosno 17,75 milijardi kuna.

Navedena tablica sadrži i ugovore o provedbi projekata na području više županija pri čemu je barem jedna od lokacija provedbe s područja pet slavonskih županija.

Ukupni iznos ugovorenih bespovratnih sredstava od 18.10.2016. do 31.12.2020.
OP Konkurentnost i kohezija 9.778.243.036 kn
Program ruralnog razvoja 5.082.537.971 kn
OP Učinkoviti ljudski potencijali 1.964.973.014 kn
OP za pomorstvo i ribarstvo 76.224.084 kn
OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 72.250.125 kn
Europska teritorijalna suradnja 278.197.335 kn
Vrijednost državne imovine koja je dana u vlasništvo JLP(R)S na području SBS253.011.756 kn
Programi Unije221.203.511 kn
Zakon o poticanju ulaganja – korištene potpore24.869.498 kn
Ukupno ugovoreno bespovratnih sredstava 17.751.510.330 kn
Ciljani iznos za “Projekt Slavonija, Baranja i Srijem” 18.750.000.000 kn
 2.500.000.000 €
Postotak ugovorenih bespovratnih sredstava u odnosu na ciljani iznos 94,67%

Ovdje možete preuzeti podatke o ugovorenim projektima:  Tablica ugovorenih projekata.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X