Poziv Državnoj geodetskoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“

Objavljeno - 30.07.2020.

Dana 23. srpnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ uputilo je Državnoj geodetskoj upravi Poziv za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 4.228.031,00 HRK unaprijediti će se funkcionalnosti Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) modulom pokazatelja uspješnosti/efikasnosti rada u katastarskim uredima i analizu kvalitete grafičkog i pisanog dijela katastarskog operata, te ojačati institucionalni kapaciteti Državne geodetske službe i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove grada Zagreba.

Više o Pozivu potražite ovdje.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X