Potpisana dva ugovora o financiranju faziranih projekata iz područja prometa

Objavljeno - 09.06.2017.

Prošli tjedan su potpisana nova dva ugovora o financiranju faziranih projekata Specifičnog cilja 7iii1 – Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže OPKK 2014.-2020.:

 

1. Projekt „Izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno“ obuhvaća izgradnju 12,2 km nove jednokolosiječne neelektrificirane pruge za prigradski željeznički promet.

Cilj ovoga projekta je omogućiti direktnu povezanost Bjelovara i Zagreba te smanjiti vrijeme putovanja. Projekt je podijeljen u dvije faze (dva operativna programa – OP Promet i OP Konkurentnost i kohezija).

Naziv korisnika: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Naziv projekta: Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno, KK.07.5.1.01.0001
Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 153.132.479,98 HRK
Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 100%

 

2. Projekt rekonstrukcije i gradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci je dio velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom prometnom koridoru Državna granica Mađarska/Hrvatska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Krasica – Rijeka – Državna granica Hrvatska/Slovenija.

Projekt je dio osnovne TEN-T mreže, odnosno Mediteranskog koridora. Cilj projekta obnove pruge Dugo Selo – Križevci i dogradnje drugog kolosijeka je rekonstruiranje pruge ukupne duljine 38,23 km, uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka, te obnovu kolodvora.

Naziv korisnika: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, KK.07.5.1.02.0001
Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 1.279.914.884,20 HRK
Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 100%Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X