Potpisan Ugovor za operaciju „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ Ministarstva zdravstva za provedbu projekta financiranog iz ESF-a

Objavljeno - 28.08.2020.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 24. srpnja 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 14.772.000,00 kuna Ministarstvu zdravstva za financiranje operacije „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“.

Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva te Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje .

U okviru operacije provest će se aktivnosti uspostave sustava akreditacije koja uključuje izradu dokumentacije za akreditaciju, uspostavu programa vanjskih ocjenitelja, provjeru akreditacijskog postupka, provedbu međunarodne akreditacije nacionalnih akreditacijskih standarda, uspostavu i unaprjeđenje poslovnih procesa te jačanje kapaciteta bolničkih zdravstvenih ustanova za akreditaciju i provođenje akreditacijskog postupka.

Cilj operacije je poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga kroz uspostavu sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu akreditacije, praćenje kvalitete skrbi i sigurnosti pacijenta. Planirano trajanje provedbe operacije je 36 mjeseci. Kroz projekt se u akreditacijski postupak planira uključiti 15 bolnica u javnom vlasništvu, a očekuje se da će po završetku projekta najmanje 3 bolnice biti akreditirane.

Nadalje, kroz projektne aktivnosti educirati će se 160 državnih i javnih službenika, razviti 6 novih usluga (vođenje akreditacijskog postupka, vođenje programa edukacije vanjskih ocjenitelja, unapređenje usluge pokazatelja kvalitete i sigurnosti pacijenata) te unaprijediti organizacija rada Ministarstva zdravstva.

Projekt je planiran u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano gotovo 700 milijuna kuna.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X