Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza”

Objavljeno - 14.12.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.04, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 15. veljače 2019. od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine do 11:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 kuna po pojedinom projektnom prijedlogu, a ukupna potpora po pojedinom projektnom prijedlogu ne može prijeći prag od 1.400.000,00 kuna. Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. U slučaju da traženim iznosom potpore prijavitelj prelazi gornje granice za dodjelu de minimis potpore, neće biti moguća dodjela bespovratnih sredstava putem ovog Poziva. Intenzitet potpore do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno Uputama za prijavitelje. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X